Nawigacja

Historia i kultura

PSZCZEW

Kościół w Pszczewie
Kościół w Pszczewie
Malowniczo położony wśród lasów i jezior. Wzmianki o nim pochodzą z XIII wieku, a prace wykopaliskowe i znaleziska archeologiczne, prowadzone na półwyspie Katarzyna, dowodzą, że już w IX stuleciu zostały w tej okolicy wzniesione grody obronne i osada hutnicza. Z zabytków do dziś zachowanych wymienić należy:
  • Późnorenesansowy kościół Św. Marii Magdaleny zbudowany w latach 1632-1654, z cennym obrazem Matki Boskiej wśród Aniołów z 1630 r. ,
  • Zespół dworski, składający się z budynku pałacowego, z 2 połowy XIX wieku oraz zabudowy gospodarczej i dwóch dziedzińców.
  • W rynku Pszczewa, w drewniano-szachulcowej chacie krytej gontem z przełomu XVII-XVIII wieku, mieści się Muzeum Regionalne, pod nazwą "Dom Szewca", posiadające stałą ekspozycję historii Pszczewa,
  • Barokowa Plebania z XVIII wieku otoczona zabytkowym parkiem z okazałymi pomnikami przyrody,
  • Wśród rozłożystych lip, na rynku, od 1896 roku stoi murowana kapliczka z figurką Św. Józefa,
  • Historyczne znaczenie ma również kapliczka z kamienną figurką Św. Wojciecha, ustawiona na wzgórzu, przy drodze do Silnej, na miejscu dawnego drewnianego kościoła stojącego tu do 1774 r., a upamiętniającego wizytę Św. Wojciecha na tym terenie.

POLICKO

Dom Pastora
Dom pastora
Ciekawy jest tutaj dawny dom pastora z przełomu XIX i XX wieku, z charakterystycznym murem szachulcowym. Wśród zabudowań gospodarczych widoczny jest oryginalny, szachulcowo-drewniany spichlerz z 1844 r. z łamanym dachem, niestety mocno zniszczony. W parku podworskim i nad brzegiem Obry rośnie wiele okazałych drzew o charakterze pomnikowym.

ROKITNO

Rokitno
Rokitno
Znajduje się tu Sanktuarium Matki Bożej Rokitniańskiej, miejsce pielgrzymek wiernych z całej Diecezji i okolic. W barokowym kościele z 1748 r., dawnym opactwie Cystersów Bledzewskich, z rokokowym wnętrzem z 1758 r. znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej. Sanktuarium otoczone jest pięknie utrzymanym parkiem. Na wzgórzu, na wschód od Rokitna, przy drodze do Lubikowa, od 1671 r. stoi mała, polna kaplica związana z kultem cudownego obrazu Matki Bożej Rokitniańskiej. Wewnątrz małej świątyni znajduje się ołtarz z figurką Matki Bożej Fatimskiej, którą podarował Jan Paweł II. Na południe od Rokitna, przy zakręcie drogi do Międzyrzecza, spotykamy uroczą kapliczkę z figurką N.M.P.

TRZCIEL

Umocnienie obronne w okolicach Rybojad
Umocnienie obronne w okolicach Rybojad
Miasto nad Obrą między jeziorami Młyńskim i Konin. We wczesnym średniowieczu gród obronny. Najciekawszym zabytkiem miasta jest jego układ urbanistyczny. Zachował się tu zespół kalenicowych domów małomiasteczkowych, o konstrukcji przeważnie szachulcowej, z przełomu XIX/XX wieku. Na uwagę zasługuje kościół Św. Wojciecha, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z 1510 r. Obecny wystrój i wygląd kościoła to efekt gruntownego remontu przeprowadzonego w latach 1928-1929. W dawnym parku pałacowym, przy szkole, rosną dorodne lipy, platan i inne drzewa pomnikowe.

Kapliczki

Kapliczka przydrożna
Kapliczka przydrożna
Najbardziej charakterystycznym elementem małej architektury w krajobrazie są kapliczki. Można je spotkać przy głównych drogach i na skrzyżowaniach dróg polnych. Bywają one murowane i drewniane, zaniedbane i zniszczone, z większymi i mniejszymi oznakami ludzkiej pamięci. Na terenie Parku jest ich około 60-ciu, niektóre mają bardzo ciekawą historię.