NOWA OFERTA EDUKACYJNA
PARKU KRAJOBRAZOWEGO "ŁUK MUŻAKOWA"

 

P

ark Krajobrazowy „Łuk Mużakowa” serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, historycznej i kulturowej. Zajęcia mogą być prowadzone w placówkach oświatowych, świetlicach i innych obiektach, w formie prezentacji, a także w terenie, na obszarze parku (gminy: Tuplice, Trzebiel, Łęknica, Przewóz, Brody).

Tematyka zajęć terenowych związana jest z obszarem Parku, wybranym miejscem zwiedzania m. in. „Park Mużakowski” – historia powstania, aspekty kulturowe, przyrodnicze i geologiczne, „Geościeżka Dawna Kopalnia Babina”– działalność lądolodu, górnicza i przemysłowa historia regionu, stanowiska dokumentacyjne, naturalna sukcesja, krajobrazy antropogeniczne. Przykładowa tematyka zajęć prowadzonych w salach dotyczy ochrony fauny i flory, rozpoznawania gatunków pospolitych, czy dokarmiania zwierząt.

Temat: POSPOLITE ZWIERZĘTA I ROŚLINY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE PKŁM

CEL: Rozpoznawanie pospolitych gatunków zwierząt i roślin występujących na terenach PKŁM.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: definicja mapy, rodzaje map, składniki mapy, orientacja mapy, posługiwanie się mapą w terenie, kierunki geograficzne, współrzędne geograficzne, wyznaczanie kierunku północ – południe za pomocą gwiazdy polarnej, słońca, kompasu i innych.
SPOSÓB REALIZACJI:Prelekcja w klasach od 30 min. do 1.5 godziny. Rozpoznawanie pospolitych gatunków zwierząt i roślin występujących w PKŁM. Prezentacja z wykorzystaniem: książek, banerów, fotografii, ilustracji, zabawek, poroży, owoców i fragmentów roślin. Część praktyczna od 30 min. do 1 godziny. Rozpoznawanie pospolitych zwierząt i roślin występujących przy jednostce oświatowej. Spacer w terenie i omówienie widocznych śladów zwierząt.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Przedszkola i Szkoła Podstawowa klasy 1 – 3.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: WYBRANE ZWIERZĘTA I ROŚLINY CHRONIONE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE PKŁM

CEL: Rozpoznawanie wybranych gatunków chronionych zwierząt i roślin występujących na terenach PKŁM.
SPOSÓB REALIZACJI: Prelekcja z użyciem elementów pomocniczych w klasach od 30 min do 1.5 godziny. Rozpoznawanie wybranych  chronionych gatunków zwierząt i roślin występujących w PKŁM. Prelekcja z wykorzystaniem książek, fotografii, banerów, tablic lub filmów. Część praktyczna dwie godziny. Spacer w terenie, obserwacja napotkanych zwierząt i ich śladów (wykorzystaniem lunety i lornetek). Rozpoznawanie zwierząt i roślin, określanie gatunków (przy pomocy książek i przewodników), rozpoznawanie drzew po owocach i liściach.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Szkoła Podstawowa klasy 4 – 6.
NAJLEPSZY OKRES: marzec – maj, wrzesień - listopad.


Temat: ŚCIEŻKA GEOTURYSTYCZNA „DAWNA KOPALNIA BABINA”

CEL: Przekazanie wiedzy: o morenie czołowej „Łuk Mużakowa”, historii przemysłu górniczego w regionie, procesie powstania pojezierza antropogenicznego, procesach chemicznych zachodzących w zbiornikach pokopalnianych, erozje.
SPOSÓB REALIZACJI: Spacer ścieżką geoturystyczną „Dawna Kopalnia Babina”, z wykorzystaniem tablic edukacyjnych (przy ścieżce). Czas przeznaczony na przejście całej ścieżki to 3 godziny. Po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym możliwość wyboru miejsca rozpoczęcia spaceru: Łęknica lub Nowe Czaple. Skrócenie lub wydłużenie czasu spaceru również po uzgodnieniu z prowadzącym.  W programie spaceru wejście na wieżę widokową przy ścieżce geoturystycznej, prezentacja historycznych fotografii i wycinków z gazet.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: „PARK MUŻAKOWSKI” HISTORIA I MARZENIA H. VON PUCKLER

CEL: Przekazanie wiedzy: o podziale administracyjnym PKŁM, ogólna koncepcja założenia ogrodowego w stylu angielskim „Park Mużakowski”, historia rodu właścicieli Muskau, elementy charakterystyczne XIX wiecznych kompozycji ogrodowych, historia architektury w „Parku Mużakowskim”, proces rewaloryzacji „Parku Mużakowskiego”, ciekawostki przyrodnicze.
SPOSÓB REALIZACJI: Spacer po „Parku Mużakowskim”, z wykorzystaniem map informacyjnych na terenie Parku. Czas przeznaczony na przejście trasy „Wnętrze Centralne” to 3 godziny. Po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym możliwość wyboru miejsca rozpoczęcia spaceru: Parking ul. Hutnicza lub punkt informacji turystycznej. Skrócenie lub wydłużenie czasu spaceru również po uzgodnieniu z prowadzącym.  Przejście na Niemiecką stronę po zakończeniu spaceru we własnym zakresie.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Szkoła Podstawowa i ponad podstawowa oraz inne grupy.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: ZIMOWE DOKARMIANIE ZWIERZĄT.

CEL: Rola człowieka w zimowym dokarmianiu zwierząt.
SPOSÓB REALIZACJI: Prelekcja w klasach od 30 min. do 1 godziny. Najważniejsze informacje o zimowym dokarmianiu zwierząt, jakie powinien wiedzieć człowiek. Prelekcja z wykorzystaniem książek i przykładowego karmnika dla ptaków z butelki PET. Część praktyczna od 30 min. do 1 godziny. Kontrola stanu pożywienia w karmnikach występujących przy jednostce oświatowej. Spacer w terenie i omówienie widocznych roślin sprzyjających ptakom. Najlepszym okresem do prowadzenia zajęć są miesiące od listopada do marca.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: Przedszkola, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum.
NAJLEPSZY OKRES: Listopad - marzec, możliwy cały rok.


Informujemy, że:

  • Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.
  • Zakres tematyczny zajęć można ustalać indywidualnie.
  • Za bezpieczeństwo uczestników odpowiada opiekun grupy.
  • Zajęcia terenowe prowadzone są w grupach 10-30 osobowych.
  • Zajęcia mogą być prowadzone od pn. do pt. w godzinach 8:00 – 15:00
  • Istnieje możliwość zorganizowania ogniska na terenie OKSiR, koszt wg. cennika OKSiR Łęknica
  • Możliwość zorganizowania wycieczki rowerowej (rowery we własnym zakresie). Opiekun grupy odpowiada za dojazd, zachowanie i bezpieczeństwo uczestników wycieczki.

Informacje i zgłoszenia pod nr. telefonu 500 549 885. 
Adres:
Ul. Wojska Polskiego 2
68-208 Łęknica