Nawigacja

Informacje ogólne

Logo PPK

Pszczewski Park Krajobrazowy utworzono w roku 1986 r. Początkowo składał się z dwóch odrębnych części: jednej w województwie lubuskim i drugiej położonej w Wielkopolsce, połączonych wspólną otuliną. Obecnie całość Parku zlokalizowana jest w województwie lubuskim, na terenie gmin Międzyrzecz, Przytoczna, Pszczew i Trzciel, a jego powierzchnia wynosi 9724,01ha. Park nie posiada otuliny.

Głównym skarbem Parku są wody powierzchniowe oraz urozmaicona rzeźba terenu. Jeziora położone są głównie w obrębie rynny jezior pszczewskich o długości ok. 30km. Ich czyste wody zachęcają do wypoczynku i sportów wodnych. Turystycznie wykorzystywana jest również rzeka Obra, na której organizowane są spływy kajakowe. Jeziora w większości mają wydłużony kształt, a najdłuższym z nich jest jezioro Chłop o długości 4150m. Wielkość zbiorników wodnych jest bardzo urozmaicona: od małych oczek wodnych po rozległe, często połączone ze sobą ciekami wodnymi jeziora. Do największych z nich zaliczmy jeziora: Lubikowskie (277,5 ha), Chłop (222,5 ha), Wielkie (202,5 ha) oraz Szarcz (163,5ha). Linie brzegowe jezior urozmaicone są licznymi zatoczkami, półwyspami i wyspami. Większość z jezior na terenie parku ma zalesione zlewnie, co jest najlepszym gwarantem jakości wód. Cały Park charakteryzuje się zmienną rzeźbą terenu powstałą na skutek działalności lądolodu i spływu jego wód. Charakterystyczne są tutaj pagórki kemowe o różnych wysokościach. Równie ważnym elementem krajobrazu są lasy. Są to głównie bory sosnowe, w których latem zbierać można jagody, a jesienią znaleźć obfitość grzybów. Charakter borów sprawia, że są one chętnie odwiedzane przez turystów we wszystkich porach roku. Z tej przyczyny na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego w lasach wytyczono liczne ścieżki rowerowe i piesze. Nadleśnictwa wyznaczyły także miejsca postoju oraz pola namiotowe i kempingowe. W rynnach polodowcowych, dolinie rzeki i obniżeniach terenu rosną również bory mieszane świeże i lasy liściaste.

Podstawy prawne utworzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego:

Uchwała nr V/75/19 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
http://www.bip.ires.pl/gfx/zpkwl/files/Akty_prawne/2019/Uchwala_V_75_19__w_spr_PPK.PDF

mapa PPK