Nawigacja

Informacje ogólne

Gorzowski PK 1 min

 

 

G orzowski Park Krajobrazowy to najmłodszy park województwa lubuskiego, jednak jego historia sięga początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Obecny swój zasięg uzyskał w 2021 roku z przekształcenia części Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego położnego w województwie lubuskim. Obszar parku wynosi 12261,80 ha, co  z otuliną daje imponujący pod względem wielkości obszar ochronny. Położony jest na styku dwóch województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, na północ od Gorzowa Wlkp., na  obszarze gmin: Kłodawa i Strzelce Krajeńskie. W całości leży na Równinie Gorzowskiej (makroregion), będącej rozległym, lekko falistym sandrem, charakteryzującym się suchym i piaszczystym podłożem. Dominujące typy siedliskowe lasu to lasy mieszane świeże i bory mieszane świeże, ale można tutaj również znaleźć tętniące życiem tereny podmokłe z typową dla siebie fauną i florą. Krajobraz poprzecinany jest południkowo bystrymi i urokliwymi rzeczkami: Santoczną, Pełczem (Polka) i Kanałem Kłodawskim oraz wąskimi jeziorami rynnowymi tj.: Mrowinko, Lubie, Chłop, Chłopek. Ta mozaika tworzy interesujący i tajemniczy krajobraz ciągów wodnych, zacienionych lasem albo też trudnodostępnych szuwarów i bagien.

12019 jezioro Chłop fot PC 4 kopia


mapa gopk


Podstawy prawne utworzenia Gorzowskiego Parku Krajobrazowego:
  • Uchwała nr XXXI/429/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.