Wstęp deklaracji

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zpkwl.gorzow.pl

Dane teleadresowe jednostki:
Główna siedziba i adres do korespondencji:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
ul. Franciszka Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.
http://www.zpkwl.gorzow.pl/
tel. (95) 782 20 12
e-mail: sekretariat@zpkwl.gorzow.pl


Data publikacji strony internetowej: 2012-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22

Ułatwienia na stronie
Strony internetowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego posiada następujące ułatwienia:
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
• możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
• mapa strony
• focus wokół elementów nawigacyjnych
Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Jankowski
pawel.jankowski@zpkwl.gorzow.pl

Telefon: tel. (95) 782 20 12, (+48) 571 255 871

Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna
- Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz Biuro Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, ul. Fr. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp.- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
- Biuro zamiejscowe Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, znajdujące się na ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra- posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku oraz windy, dostępne miejsca parkingowe,
- Biuro Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, ul. Piłsudskiego 3/4, 69-100 Słubice, wejście do budynku z poziomu 0, budynek posiada windę, dostępne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
- Biuro Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, ul. Zimna 1 pok. 109, 65- 707 Zielona Góra, dostępne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
Jednostki wyżej wymienione znajdują się w pomieszczeniach wynajmowanych przez ZPKWL i w związku z tym nie ma możliwości dokonywania zmian, wpływających na dostępność architektoniczną. Leży to w gestii właścicieli budynków.
- Biuro Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz biuro Gorzowskiego Parku Krajobrazowego mieści się w budynku Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach 37, 66-415 Kłodawa, sala edukacyjna dostępna z poziomu 0.
- Biuro Pszczewskiego Parku Krajobrazowego mieści się w budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, ul. Szarzecka 14, 66-330 Pszczew, sale edukacyjne dostępne z poziomu 0,  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.


Osoby uprawnione, chcąc załatwić sprawę z pomocą tłumacza polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo-migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN) proszone są o złożenie pisemnego wniosku lub kontakt telefoniczny (poprzez inną osobę) pod telefonem (95) 782 20 12.
Pisemny wniosek można dostarczyć na jeden z wybranych sposobów:
• pocztą tradycyjną na adres:
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego
ul. Fr. Walczaka 25
66-400 Gorzów Wlkp.
• osobiście w sekretariacie Zespołu parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego w godzinach pracy jednostki, pn. 8.00-16.00, wt.-pt. 7.30 -15.30,
• mailem na adres: sekretariat@zpkwl.gorzow.pl.

 Wzór wniosku do pobrania (pdf)

 Wzór wniosku do pobrania (Word)

 Wzór wniosku o tłumacza migowego do pobrania (pdf)