Deklaracja dostępności

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-02.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-20.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2023-03-30.
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: WCAG-AUDYT.PL.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy zgłosić to do Pawła Jankowskiego, pod adres email: pawel.jankowski@zpkwl.gorzow.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 (95) 782 20 12.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać tą samą drogą - kontaktując się na wskazany powyżej adres e-mail lub numer telefonu.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

 • Dyrekcja Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz Biuro Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, ul. Fr. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • Biuro zamiejscowe Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, znajdujące się na ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra- posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z tyłu budynku oraz windy, dostępne miejsca parkingowe,
 • Biuro Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, ul. Piłsudskiego 3/4, 69-100 Słubice, wejście do budynku z poziomu 0, budynek posiada windę, dostępne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Biuro Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego, ul. Zimna 1 pok. 109, 65- 707 Zielona Góra, dostępne miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Jednostki wyżej wymienione znajdują się w pomieszczeniach wynajmowanych przez ZPKWL i w związku z tym nie ma możliwości dokonywania zmian, wpływających na dostępność architektoniczną. Leży to w gestii właścicieli budynków.
 • Biuro Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz biuro Gorzowskiego Parku Krajobrazowego mieści się w budynku Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach 37, 66-415 Kłodawa, sala edukacyjna dostępna z poziomu 0.
 • Biuro Pszczewskiego Parku Krajobrazowego mieści się w budynku Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie, ul. Szarzecka 14, 66-330 Pszczew, sale edukacyjne dostępne z poziomu 0,  posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

 

 Wzór wniosku do pobrania (pdf)

 Wzór wniosku do pobrania (Word)

 Wzór wniosku o tłumacza migowego do pobrania (pdf)

© WCAG-AUDYT.PL

Sporządzono 2023-03-30.