Nawigacja

Formy ochrony przyrody
Rezerwaty na terenie Gorzowskiego Parku Krajobrazowego:
  • „Dębina” - 12,18 ha woj. lubuskie gm. Kłodawa.
    Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych grądu środkowoeuropejskiego.
  • „Rzeka Przyłężek” - 35,08 ha woj. lubuskie gm. Kłodawa
    Cel ochrony: zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu rzeki Przyłężek, nadbrzeżnych skarp i otaczających rzekę drzewostanów, tworzących układ przyrodniczy będący doskonałym siedliskiem dla występujących w rzece ryb łososiowatych.
  • „Wilanów” - 67,16 ha woj. lubuskie gm. Kłodawa.
    Cel ochrony: zachowanie ze względów dydaktycznych i naukowych fragmentu lasu mieszanego pochodzenia naturalnego z udziałem buka na krańcowym stanowisku gromadnego zasięgu z charakterystycznym, bogatym runem.
Park podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000 PLB080001 „Puszcza Barlinecka"
Obszar Natura 2000 PLH320006 "Dolina Płoni i Jezioro Miedwie"
Obszar Natura 2000 PLH080071 "Ostoja Barlinecka"