Nawigacja

Edukacja

Niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego, w miejscowości Lipy nad jeziorem Lubie, znajduje się Leśna Stacja Dydaktyczna, w której znajduje się biuro terenowe Gorzowskiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. Biuro pełni także funkcję ośrodka edukacyjnego, przygotowanego do prowadzenia zajęć w zakresie nauk przyrodniczych...

Leśną Stację Dydaktyczną otaczają jeziora, lasy, łąki oraz torfowiska Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie stacji znajduje się obszerna, zadaszona wiata z paleniskiem do smażenia kiełbasek. Leśna Stacja jest licznie odwiedzana przez dzieci i młodzież z różnych placówek oświatowych m.in. z przedszkoli, szkół podstawowych oraz uczelni wyższych. 

LSD po remoncie dachu

wiata

 

 

 

 

 

 Zajęcia odbywają się w umówionym terminie. w okresie wiosennym oraz jesiennym, ze względu na bardzo duże zainte­resowanie, wymagana jest rezerwacja z wyprze­dzeniem co najmniej dwutygod­­niowym. Wtedy też ustalamy tematykę zajęć teore­ty­cznych i prak­tycznych w terenie, liczeb­­ność grupy (max. 30 osób), czas zajęć. w ciągu roku z naszej oferty korzysta kilka tysięcy dzieci i młodzieży, którzy zacieka­wieni światem przyrody bardzo chętnie do nas powracają na kolejne zajęcia.

1640601527462

P10603151640601382128Na miejscu, podczas edukacji, uczest­nicy korzystają z różnego rodzaju sprzętu tj.: lupy, lornetki, mikroskopy. Z radością grają w gry edukacyjne wykonane przez pracowników Parku. Podczas zajęć można z bliska zobaczyć jak wyglądają wylinki, muszle, gniazda, torfowce, poroża, wypluwki, czaszki, kości oraz inne eksponaty.

Ciekawostki Gorzowskiego Parku Krajobrazowego zostały zaprezentowane na rozwieszonych mapach i banerach, a liczne fotografie można obejrzeć podczas projekcji multimedialnej. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w Państwa placówce. 

 20161103 Przed Barlinek Tropy 22 kopia20161026 MPI9 Gorzów 6edukacja w przedszkolu 2019 A SZ 1IMG 20191010 090538

 

 

 

 

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 880 242 947

 

 


Cennik wynajmu pomieszczeń edukacyjnych i zorganizowania ogniska

Rodzaj usługiCena
Wynajem sali* bezpłatnie
Ognisko* 50 zł/h
* Grupa liczy do 30 osób

 

OFERTA EDUKACYJNA
GORZOWSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO
ORAZ PARKU KRAJOBRAZOWEGO "UJŚCIE WARTY":

Temat: MAPA I SPOSOBY ORIENTACJI W TERENIE

CEL: zapoznanie ze sposobami orientowania się w terenie, wyznaczania stron świata, zapoznanie z rodzajami map, nauka czytania mapy topograficznej, nauka posługiwania się kompasem.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: definicja mapy, rodzaje map, składniki mapy, orientacja mapy, posługiwanie się mapą w terenie, kierunki geograficzne, współrzędne geograficzne, wyznaczanie kierunku północ – południe za pomocą gwiazdy polarnej, słońca, kompasu i innych.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, warsztaty terenowe – praca z kompasem i mapą topograficzną terenu, zadania terenowe.
POMOCE DYDAKTYCZNE: mapy topograficzne terenu, GPS i dofinansowane WFOSiGW - kompasy
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: TAJEMNICE WIOSNY. BARWY JESIENI

CEL: charakterystyka pór roku, poznanie zachowań zwierząt leśnych o określonej porze roku, omówienie co dzieje się z roślinami, nauka rozpoznawania gatunków zwierząt i roślin leśnych, nauka rozpoznawania gatunków grzybów.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, gry i zadania tematyczne, obserwacje mikroskopowe pyłków roślin, warsztaty plastyczne, spacer do lasu.
POMOCE DYDAKTYCZNE:
gry, kolorowanki tematyczne, mikroskopy, eksponaty oraz dofinansowane WFOSiGW - lupy, pojemniki do obserwacji owadów, siatki na motyle, preparaty z pyłkami roślin, artykuły papiernicze
PRZEDZIAŁ WIEKOWY:
dla przedszkoli i szkół podstawowych.
NAJLEPSZY OKRES:
marzec – maj, wrzesień - listopad.


Temat: EKOSYSTEM LASU

CEL:zapoznanie się z charakterystyką lasów w Polsce, nauka rozpoznawania gatunków drzew i roślin nauka rozpoznawania gatunków zwierząt leśnych. Omówienie funkcji i zagrożeń lasu.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI:wyjaśnienie pojęć biotop, biocenoza, ekosystem, las, rodzaje lasów, warunki fizyko-chemiczne w lesie, budowa lasu, gatunki roślin tworzące poszczególne warstwy lasu.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, gry i zadania tematyczne, warsztaty plastyczne, spacer do lasu lub warsztaty terenowe.
POMOCE DYDAKTYCZNE: gry, kolorowanki tematyczne; mikroskop, eksponaty roślin i zwierząt oraz dofinansowane przez WFOSiGW - lupy, pojemniki do obserwacji owadów, artykuły papiernicze, preparaty do mikroskopu
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: DRZEWO - WAŻNY ELEMENT ŚRODOWISKA

CEL: poznanie funkcji drzewa w przyrodzie i dla człowieka, nauka rozpoznawania podstawowych gatunków drzew po cechach widocznych o danej porze roku, np. po liściach, korze, owocach, pączkach, pędach, pokroju.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: definicja drzewa, znaczenie drzewa w przyrodzie i gospodarce człowieka, budowa drzewa, budowa korzeni, liści, rodzaje liści, pokroje drzew, rodzime gatunki drzew, ochrona drzew.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, gry i zadania tematyczne, warsztaty plastyczne, spacer do lasu lub warsztaty terenowe.
POMOCE DYDAKTYCZNE: gry, kolorowanki tematyczne; mikroskop, eksponaty roślin, miary, tabela wieku drzew oraz dofinansowane przez WFOSiGW – preparaty do mikroskopu
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: TROPY I ŚLADY ZWIERZĄT

CEL: nauka rozpoznawania zwierząt w terenie, znaczenie dokarmiania zwierząt.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: charakterystyka pory roku, tropy zwierząt, schronienia zwierząt, ślady żerowania, odchody zwierząt, pozostałe ślady tj. czaszki, wylinki, jaja, poroża, sierść….
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, gry i zadania tematyczne, oraz zadania praktyczne w terenie.
POMOCE DYDAKTYCZNE: eksponaty, m.in. czaszki, poroża, kły, gniazda, odchody itp., gry i zadania tematyczne, oraz dofinansowane przez WFOSiGW – lupy, tropy zwierząt (odlewy)
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
NAJLEPSZY OKRES: Listopad - marzec, możliwy cały rok.


Temat: JAK DŁUGO ŻYJĄ ROŚLINY?

CEL: poznanie roślin jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich, wyjaśnienie cyklu życia roślin, poznanie najwyższych, najgrubszych i najstarszych roślin świata i w Polsce.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, gry i zadania tematyczne, obserwacje mikroskopowe, spacer do lasu.
POMOCE DYDAKTYCZNE: gry, kolorowanki tematyczne; mikroskop, miara 30m oraz dofinansowane przez WFOSiGW preparaty mikroskopowe.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli, szkół podstawowych kl. I-III.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: W ŚWIECIE ROŚLIN - MCHY, PAPROTNIKI, NASIENNE

CEL: zapoznanie się z charakterystyką, budową mchów, paprotników oraz roślin nasiennych, ich znaczeniem w przyrodzie oraz dla człowieka, ciekawostki ze świata roślin, nauka mikroskopowania.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, obserwacje mikroskopowe, wycieczka do lasu i na torfowisko w poszukiwaniu gatunków omawianych roślin.
POMOCE DYDAKTYCZNE: mikroskopy, oraz dofinansowane przez WFOSiGW preparaty mikroskopowe.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla szkół podstawowych kl. IV- V.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: PRZYSTOSOWANIE ROŚLIN I ZWIERZĄT DO ŻYCIA W WODZIE

CEL: analiza różnic między powietrzem a wodą, zapoznanie się z przystosowaniem do życia w wodzie zwierząt i roślin, nauka gatunków ryb słodkowodnych, ślimaków wodnych, małży, ptaków wodnych, płazów, nauka rozpoznawania roślin związanych ze środowiskiem wodnym.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: różnica między środowiskiem lądowym a wodnym, budowa raka stawowego, różnice w budowie ciał ryb ze względu na sposób odżywiania się, budowa ślimaków i małży, przystosowania zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym np. bóbr, strefy roślinności w jeziorze.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, doświadczenie ze szklanymi cylindrami pokazujące różnice między powietrzem a wodą, wykorzystanie drewnianych aplikacji przedstawiające gatunki ryb (dofinansowane przez WFOSiGW), warsztaty plastyczne, wycieczka nad jezioro.
POMOCE DYDAKTYCZNE: glornetki, dwa szklane cylindry, dwie monety, gry i zadania tematyczne oraz dofinansowane przez WFOSiGW aplikacje ryby słodkowodne.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli i szkoły podstawowej kl. I-III.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: POROSTY JAKO WSKAŹNIKI ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

CEL: nauka rozpoznawania porostów oraz ich znaczenie w środowisku i dla człowieka, określanie stopnia zanieczyszczenia powietrza so­2 na podstawie skali porostowej.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: bioindykacja powietrza, zanieczyszczenia, czad, ozon, kwaśne deszcze, źródła zanieczyszczeń, porosty – rodzaje, budowa, rozpoznawanie gatunków porostów, strefy lichenoindykacyjne, lichenologia.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, gry i zadania tematyczne, obserwacje mikroskopowe, warsztaty terenowe – określanie stopnia zanieczyszczenia powietrza.
POMOCE DYDAKTYCZNE: mikroskop, preparaty – dofinansowane przez WFOSiGW, atlasy do oznaczania porostów, terenowe karty pracy.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla szkół podstawowych od kl.V, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: BEZKRĘGOWCE WODNE JAKO WSKAŹNIKI ZANIECZYSZCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH

CEL: zdobycie wiedzy o znaczeniu wody w przyrodzie, organizmach roślinnych i zwierzęcych żyjących w wodach o różnym stopniu zanieczyszczeń, źródłach i rodzajach zanieczyszczeń wody.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: rodzaje zbiorników wodnych, rodzaje zanieczyszczeń wód, bioindykacja, rośliny i zwierzęta wskaźnikowe.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, warsztaty terenowe, obserwacje mikroskopowe, oznaczanie gatunków fauny bezkręgowej, oznaczanie własności fizyko-chemicznej wody jeziornej.
POMOCE DYDAKTYCZNE: binokulary, mikroskopy, słoiki, pęsety, tabele z zawartością O2 , tabele i klucze do oznaczania gatunków bezkręgowców, karty pracy, kolorowanki tematyczne, oraz dofinansowane przez WFOSiGW - termometr, papierki wskaźnikowe pH, szalki Petriego, siatka na bezkręgowce.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
NAJLEPSZY OKRES: kwiecień – czerwiec; wrzesień - październik.


Temat: WĘDRÓWKA KROPLI WODY

CEL: zapoznanie się z właściwościami wody, ukazanie roli wody w życiu człowieka, rozumienie własności stanów skupienia materii na przykładzie wody, przedstawienie krążenia wody w przyrodzie.
ZAGADNIENIA DO REALIZACJI: rola wody w życiu człowieka, stany skupienia wody, pojęcia – parowanie, wrzenie, krzepnięcie, zamarzanie, para, chmura, termometr, skala Celsjusza; rodzaje termometrów lokalizacja wody na globie ziemskim w różnych stanach skupienia, obieg wody w przyrodzie.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, warsztaty praktyczne, gry i zadania tematyczne, warsztaty w terenie.
POMOCE DYDAKTYCZNE: pokaz procentowej zawartości wody w organizmach, kostki lodu, czajnik elektryczny, karty pracy, oraz dofinansowane przez WFOSiGW - różne rodzaje termometrów, model obiegu wody w przyrodzie.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli i szkół podstawowych kl. I-III.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: OCHRONA ŚRODOWISKA - SPRAWA NAM BLISKA

CEL: zdobycie wiedzy o oszczędzaniu energii, wody, prądu, segregowaniu odpadów, wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną przyrody, poznanie przedstawicieli gatunków zwierząt i roślin chronionych.
SPOSÓB REALIZACJI: warsztaty praktyczne i pogadanka, gry i zadania tematyczne.
POMOCE DYDAKTYCZNE: gry, karty pracy, kolorowanki, zdjęcia zwierząt i roślin chronionych.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Temat: NIE! DLA POŻARÓW!

CEL: zapoznanie się z konsekwencjami wypalania łąk, pożarów lasów, gatunkami zwierząt i roślin ginących w pożarze.
SPOSÓB REALIZACJI: prelekcja z prezentacją multimedialną, kolorowanki tematyczne.
PRZEDZIAŁ WIEKOWY: dla przedszkoli i szkół podstawowych kl. I-IV.
NAJLEPSZY OKRES: cały rok.


Wszystkie zajęcia wraz z ogniskiem trwają 3 h, w godzinach 10.00 – 13.00.
Dla grup przedszkolnych – 2h, w godzinach 10.00-12.00

Zapraszamy również nauczycieli do udziału w warsztatach terenowych o tematyce przyrodniczej.