Nawigacja

Inne formy ochrony przyrody
Użytki ekologiczne na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego:
 • „Gryżyński Wąwóz” - powierzchnia: 3,66 ha
  Przedmiotem ochrony jest najgłębszy i najpiękniejszy krajobrazowo wąwóz w Parku, który powstał w wyniku działalności wód płynących głównie w okresie po ustąpieniu lodowca, a przed pojawieniem się szaty roślinnej na tym terenie. Zachodnią i centralną część wąwozu porasta dorodny las bukowy z domieszką sosny i dębu. We wschodniej części, na torfach, rośnie olsza czarna.
 • „Gryżyńskie Szuwary” - powierzchnia: 32,86 ha
  Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.
  Obszar położony w rynnie polodowcowej w pobliżu źródeł Gryżyńskiego Potoku. Przeważają tu zabagnione łąki oraz luźne zakrzaczenia olchowe i wierzbowe. Podmokły i niedostępny teren stanowi ostoję zwierzyny, a przede wszystkim: bobra, wydry, żurawia.
 • „Bagno Żurawinowe” - Powierzchnia: 2,81 ha
  Cel ochrony: ochrona ekosystemów mających znaczenia dla zachowania różnorodnych typów siedlisk.
  Użytek to głównie torfowisko przejściowe z cennymi gatunkami roślin m.in. rosiczką okrągłolistną i pośrednią oraz żurawiną błotną, modrzewnicą zwyczajną, bagnicą torfową, przygiełką białą.

 

Park podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000 PLH080067 „Rynna Gryżyny"
Obszar Natura 2000 PLH080035 „Dębowa Aleja w Gryżynie i Zawiszach"