Nawigacja

Edukacja
Oferta edukacyjna Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego realizowana przez pracowników Parku:
 1. Zajęcia edukacyjne na trasie ścieżki przyrodniczej Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.
 2. Kursy pt. bioróżnorodność twojej okolicy na przykładzie motyli dziennych i ważek (dwudniowe zajęcia trwające kilka godzin); kursy takie mogą być prowadzone na zajęciach pozalekcyjnych (kółka zainteresowań przyrodniczych, zajęcia w czasie wakacji szkolnych, wakacyjne zielone szkoły).
 3. Prelekcje – wykład połączony z prezentacją wizualną na tematy dotyczące ochrony przyrody m. in.:
 • Walory przyrodnicze Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
 • Park krajobrazowy jako jedna z 10 form ochrony przyrody w Polsce (omówienie wszystkich form)
 • Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt (z naciskiem na gatunki występujące w parkach krajobrazowych Województwa Lubuskiego)
 • Parki krajobrazowe Województwa Lubuskiego jako centra bioróżnorodności
 • Natura 2000 – ogólno europejska sieć obszarów chronionych
 • Dowolnie ustalony temat

Prelekcje realizowane są w szkołach, kierowane są do uczniów szkół gimnazjów oraz uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej.

Informujemy, że:
 • Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie
 • Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają ich opiekunowie
 • Zajęcia prowadzone są w grupach 10-30 osobowych
 • Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30
 • Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej dwu tygodniowym wyprzedzeniem pod numer telefonu 511 800 615.