Nawigacja

Informacje ogólne

Logo ŁSPK

29 sierpnia 2011 roku uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego została zmieniona nazwa, przebieg granicy oraz powierzchnia Parku.

Od tego dnia właściwa nazwa Parku brzmi:

Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy, do niedawna noszący nazwę Łagowskiego Parku Krajobrazowego, wraz z otuliną utworzony został w kwietniu 1985r. Jego pierwotna powierzchnia wynosiła 4500 ha. W 1997 r. powiększony został do 4929 ha Parku i 6612 ha otuliny. 29 sierpnia 2011r. uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego wprowadzono następujące zmiany: nazwa Parku została zmieniona na Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy, zwiększyła się powierzchnia Parku do 5367,2 ha, zmniejszyła się natomiast powierzchnia otuliny do 6394,7 ha. Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. skorygowano granice Parku, co wpłynęło na ostateczną powierzchnię parku 5438,50ha i otuliny 6554,80ha.

Park położony jest na terenie gmin Łagów i Sulęcin w województwie Lubuskim.
W granicach Parku znajduje się miejscowość Łagów, a na terenie otuliny: Jemiołów, Łagówek, Poźrzadło, Gronów, Stok i Osiedle Górnicze Sieniawa.

W skład Parku wchodzą:

  • grunty leśne: ponad 65% powierzchni,
  • jeziora: Trześniowskie, Łagowskie, Buszno, Buszenko, Linie, Bobrze, Czarne i „Majątkowe”,
  • grunty orne: ok. 18%, łąki: ok. 5% powierzchni,
  • tereny zabudowane: ok. 4% powierzchni

Mapa Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego


Park utworzony został dla zachowania i ochrony naturalnego krajobrazu polodowcowego, fauny, flory, ich naturalnych siedlisk, a także wartości kulturowych jego terenu.

 


Podstawy prawne utworzenia Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego:
  • Rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005r. w sprawie wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice Łagowskiego Parku Krajobrazowego.
  • Uchwała nr XIII/119/11 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniająca rozporządzenie nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice Łagowskiego Parku Krajobrazowego
  • Uchwała nr XLIV/677/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego