Nawigacja

Edukacja
 
Edukacja w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym może być realizowana w formie:
 • Zajęć edukacyjnych na trasie ścieżek przyrodniczych Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego,
 • Kursu pt. bioróżnorodność twojej okolicy na przykładzie motyli dziennych i ważek (dwu dniowe zajęcia trwające kilka godzin); kursy takie mogą być prowadzone na zajęciach pozalekcyjnych (kółka zainteresowań przyrodniczych, zajęcia w czasie wakacji szkolnych, wakacyjne zielone szkoły).
 • Prelekcji – wykład połączony z prezentacją wizualną na tematy dotyczące ochrony przyrody m. in.:
  • Walory przyrodnicze Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego
  • Park krajobrazowy jako jedna z 10 form ochrony przyrody w Polsce (omówienie wszystkich form)
  • Ochrona gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt (z naciskiem na gatunki występujące w parkach krajobrazowych Województwa Lubuskiego)
  • Parki krajobrazowe Województwa Lubuskiego jako centra bioróżnorodności
  • Natura 2000 – ogólno europejska sieć obszarów chronionych
  • Dowolnie ustalony temat

Prelekcje realizowane są w szkołach, kierowane są do uczniów szkół gimnazjów oraz uczniów klas 5 i 6 szkoły podstawowej.

Informujemy, że:
 • Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie,
 • Za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialny jest opiekun grupy,
 • Zajęcia prowadzone są w grupach 10-30 osobowych,
 • Zajęcia mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 14:30,
 • Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem pod nr. telefonu 572 279 875