Nawigacja

Edukacja
Edukacja w Parku Krajobrazowym „Ujście Warty” może być realizowana:
  • w szkołach leżących w granicach i okolicach Parku,
  • w terenie, w formie wycieczki z pracownikiem Parku,
  • w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, w której znajduje się biuro terenowe Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”. Zajęcia edukacyjne najczęściej są w postaci prezentacji z aktywnym uczestnictwem dzieci, a następnie wycieczki do lasu kończącej się w naszej wiacie dydaktycznej ogniskiem z kiełbaskami.

Zakres tematyczny zajęć prowadzonych w szkole to między innymi: walory przyrodnicze Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, charakterystyka wybranych gatunków zwierząt, np. bóbr, wydra, wilk, gatunki chronione zwierząt i roślin, globalne problemy ochrony środowiska i wiele innych.

Zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne

Edukacja w szkołach oraz na terenie Parku prowa­dzona jest przez wykwalifiko­wanych pracowników Leśnej Stacji Dydaktycznej.

Wszystkie szczegóły dotyczące tematów, przebiegu i terminów zajęć oraz opłat związanych z pobytem w Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach można uzyskać pod numerem telefonu 880 242 947 oraz TUTAJ.

Przykład trasy wycieczkowej po Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”:

wycieczka_pkuw