Nawigacja

Turystyka

Park Krajobrazowy „Ujście Warty” to bardzo ciekawy, lecz okresowo trudno dostępny obszar rozlewiska dolnej Warty. Ten „pływający raj” dla ptaków gniazdujących i przelotnych oraz ornitologów wymaga od każdego, nawet amatora, zaopatrzenia się w solidną lornetkę, obszerny atlas ptaków, dobry aparat, a nawet teleobiektyw. Obserwowanie stada gęsi, ptasich zalotów, walk samców, samic prowadzących swoje młode, szybujących drapieżników, widowiskowego wodowania i podrywania się do lotu, słuchanie śpiewu i łopotu skrzydeł dostarcza wiele przyjemności, ale odbywa się to na olbrzymich połaciach łąk, które zalewane przez Wartę sprawiają pewne trudności dla obserwatora. Dla usprawnienia ruchu turystycznego powstały punkty widokowe, wieże obserwacyjne i ścieżki dydaktyczne. Poruszając się po wałach i drogach pomiędzy miejscowościami, mając mapę terenu każdy może dotrzeć do wielu ciekawych miejsc, w których sztandarowa atrakcja Parku – awifauna, objawi się w pełnej krasie. Wielbiciele siedlisk drzewiastych także znajdą niezwykle urokliwe miejsca. Trudno będzie im jednak zachować „suchą stopę” podczas przedzierania się przez zalane olsy i łęgi, które urozmaicają teren Parku.

Dla pełnego obrazu możliwości poznawczych należy wspomnieć, że Park rozcina rzeka Warta na część północną i południową, między którymi można sprawnie się przemieścić zaledwie w trzech miejscach: na wschodzie mostem w Świerkocinie, na zachodzie mostem w Kostrzynie, oraz jednym promem – między Witnicą a Kłopotowem. Tym samym pewną alternatywą w pogoni za „unikatowym ujęciem obiektywu” staje się spływ kajakowy rzeką Wartą.

TRASY TURYSTYCZNE
Szlaki piesze:
 • Szlak Gęgawy – tereny rozlewisk w okolicach Słońska (ok. 7 km),
 • Szlak Derkacza – Słońsk - Kłopotowo - Słońsk (ok. 21 km),
Międzynarodowe trasy rowerowe:
 • R1 – Kostrzyn - Czarnów (ok. 13 km),
 • R67 – Pławidło - Czarnów - Słońsk (ok. 13 km),
Szlaki rowerowe:
 • Rowerowy Szlak Królewski – Kostrzyn - Mościczki (ok. 16 km),
 • Żółty – Warniki - Świerkocin (ok. 23 km),
Szlaki wodne:
 • Postomii – Krzeszyce - Lemierzyce - Przyborów (ok. 17 km),
 • Warty – Świerkocin - Kostrzyn (ok. 29 km),
 • Odry – Pławidło - Porzecze (ok. 34 km),
Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne:
 • Szlak Dzięcioła – Lemierzyce - Słońsk (ok. 5 km),
 • "Na Murawy" – Okolice Owczar (ok. 3 km),
Szlak kulturowy:
 • Kamiennym Szlakiem po PK"UW"– Czarnowska Górka - Owczary (ok. 17 km),
Punkty inrormacji turystycznej
 • Biuro Turystyki Przyrodniczej "Dudek"
 • Muzeum Łąki w Owczarach
 • Leśna Stacja Dydaktyczna, Lipy 7 66-415 Kłodawa, tel. (095) 7310250 fax: (095) 7276618
Punkty widokowe
 • Wieża obserwacyjna na trasie Kostrzyn – Słońsk, skrzyżowanie z drogą do Czarnowa;
 • Wieża widokowa w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty” w Chyrzynie
Atrakcje turystyczne
 • Park Dinozaurów w Nowinach Wielkich