Nawigacja

Inne formy ochrony przyrody
Rezerwaty na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”:
  • „Nad Młyńską Strugą” - rezerwat leśny o powierzchni 132, 56 ha. Leży w dolinie Nysy Łużyckiej i na jej krawędziach (wyjątkowo stromych w tym miejscu). Obejmuje ujście rzeki Skrody do Nysy Łużyckiej. Skroda płynie na tym odcinku w głębokim wąwozie. Meandrując tworzy romantyczne, niemal górskie krajobrazy. Wody Skrody mają charakterystyczną, ochrową barwę. Związane jest to z pobliskimi terenami pokopalnianymi. Największym walorem rezerwatu jest wyjątkowo urozmaicony, naturalny drzewostan.
Użytki ekologiczne na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”:
  • „Leśne Bagno” - zajmuje powierzchnię 0,88 ha i został utworzony w 1998 roku. Użytek stanowi bagno, gdzie przez cały rok utrzymuje się woda. Położony jest w obniżeniu terenu wśród lasów sosnowych oraz brzozowo-sosnowych. Obszar użytku i otoczenia stanowi ostoję zwierzyny. Liczne ścieżki wydeptane przez zwierzęta wskazują, że bagno stanowi dla nich rezerwuar wody pitnej.
  • „Dolina” - użytek ekologiczny o powierzchni 4,40 ha utworzony został w 1997 roku. Na użytek składają się 2 bagna różnej wielkości: 0,5 ha i 3,9 ha. Użytek otoczony jest lasami sosnowymi (na siedliskach boru świeżego i boru wilgotnego). Położony jest w malowniczym obniżeniu terenu i stanowi swoiste uroczysko. Runo tego obszaru jest wyraźnie bogatsze w gatunki mchów i porostów.
  • „Bajorko" - utworzony w 2014r. zajmuje powierzchnię 0,72ha. Ochronie podlegastanowisko elismy wodnej (Luronium natans) oraz innych rzadkich gatunków flory wodnej.
  • „Niecka" - utworzony w 2014r. zajmuje powierzchnię 0,25ha. Ochronie podlega roślinność wodna i torfowiskowa.
Stanowisko dokumentacyjne - Wydma nad Dużym Stawem

Wydma śródlądowa o powierzchni 48,21 ha, zlokalizowana w obrębie ewid. Jeziory Wysokie, Gmina Brody, Nadleśnictwo Lubsko. Wydma posiada regularny kształt o rozpiętości ramion 340 m, obwód wniesienia wydmowego wynosi 1,8 km, w jej wnętrzu znajduje się rozległa nisza deflacyjna, czyli nieckowate obniżenie, które powstało w efekcie wywiewania i przemieszczania piasku.

Pomniki przyrody na terenie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”:

W granicach Parku ustanowiono 17 pomników przyrody. 16 pomników stanowią drzewa lub grupy drzew, natomiast 1 jest głazem narzutowym. Pomnikowe drzewa to: dęby (18 sztuk), buki (2 sztuki), klon jawor i modrzew europejski. Głaz narzutowy położony jest przy miejscowości Kamienica Nad Nysą Łużycką. Jest to gruboziarnisty granit przecięty żyłą średnioziarnistego, różowego granitu. Na powierzchni głazu znajdują się regularne otwory. Wymiary pomnika: wysokość 280 cm, obwód 1520 cm, waga 25 ton.

Park podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000 PLB020005 "Bory Dolnośląskie"
Obszar Natura 2000 PLH080038 "Łęgi nad Nysą Łużycką"
Obszar Natura 2000 PLH080044 "Wilki nad Nysą"
Obszar Natura 2000 PLH080060 "Uroczyska Borów Zasieckich"