Nawigacja

Turystyka

Na terenie Parku można uprawiać turystykę: rekreacyjno-pobytową i aktywną (piesza, rowerowa, konna i kajakowa), w różnych zakresach tematycznych: geoturystyka, ekoturystyka, turystyka historyczno-kulturowa oraz turystyka związana z obiektami poprzemysłowymi (zabytkami techniki). Unikalne atrakcje turystyczne Parku związane są z walorami geologicznymi, przeszłością górniczą i kulturą łużycką.

TRASY TURYSTYCZNE

Pieszo-rowerowe trasy turystyczne:

 • Czerwony - Żary - Łęknica (dł. 45 km).
  Rozpoczyna się przy żarskim biurze PTTK i dalej biegnie przez „Zielony Las” i Olbrachtów. W rejonie wsi Jędrzychowice szlak wkracza w obszar Parku. Stąd przez Mieszków (ruiny dworu z parkiem przypałacowym) docieramy do Niwicy. Dalej brukową drogą, po leśno-górzystym terenie mijamy Gniewoszyce i docieramy do Buczyn. Za wsią wysoka skarpa urywa się i docieramy do doliny Nysy Łużyckiej. Dalej szlak prowadzi do Żarek Wielkich. Na wysokości wsi Bronowice droga leśna schodzi do brzegu Nysy Łużyckiej i dalej prowadzi przez rezerwat kulturowy „Park Mużakowski”. Na terenie „Parku Mużakowskiego” szlak czerwony znakowany jest na kamieniach jako „Szlak doliny Nysy Łużyckiej”. Planowane jest przedłużenie tego szlaku doliną Nysy Łużyckiej do Przewozu.
 • Niebieski - Jasień – Siedlec, turystyczne przejście graniczne (dł. 47 km).
  Szlak rozpoczyna się w Jasieniu, a w rejonie Grabówka (ośrodek konny) wchodzi w obszar Parku. Biegnie przez Łazy do Tuplic, dalej przez Chełmicę, Jagłowice do Trzebiela. Aby dotrzeć do „Diabelskiego Kamienia”, w Trzebielu wjeżdżamy w ul. Słowackiego i kierujemy się na szlak, który dalej prowadzi nas polną drogą. Do pomnikowego głazu prowadzi ścieżka w lewo, zaś szlak biegnie dalej przez Kamienicę do polsko-niemieckiego, turystycznego przejścia w Siedlcu.
 • Zielony - jest szlakiem „łączącym” szlak niebieski z czerwonym od Siedlca do Żarek Wielkich.

Do celów edukacyjnych i rekreacyjnych na terenie Parku zaprojektowano ścieżki dydaktyczne:

meandry_skrody
Meandry Skrody

 • „Od Hydro do Kucyka” - ścieżka prowadzi przez rezerwat leśny „Nad Młyńską Strugą” od zażelazionego zbiornika pokopalnianego o nazwie „Hydro” do miejsca, gdzie rzeczka Skroda zatacza niemal okrąg, które zwane jest „Kucykiem” – stało tu kiedyś okazałe gospodarstwo i młyn, a wokół istniał zalew. Podczas wędrówki zobaczyć można malowniczo meandrującą rzeczkę Skrodę oraz jej ujście do Nysy Łużyckiej, naturalne zbiorowiska leśne, pomniki przyrody, okazałą skarpę doliny, wzniesienia moreny czołowej, naturalne wąwozy, bagniska. Na ścieżce ustawiono 4 tablice edukacyjne. Ścieżka ma długość ok. 6 km. Zachowując zasady obowiązujące w rezerwatach, po ścieżce można poruszać się samodzielnie.

zrodlisko
Źródlisko wód żelazowo-siarkowych

 • „Geościeżka” – ścieżka znajduje się w okolicy Łęknicy i Nowych Czapli, na terenie byłej kopalni węgla brunatnego. Jej długość to ponad 5 km. Zobaczyć tu można tzw. geostanowiska: odsłonięcie pokładów węgla brunatnego, wychodnię węgla brunatnego, źródliska mineralizowanych wód żelazowo-siarkowych z naskorupieniami, pokopalniane zbiorniki zapadliskowe, formy erozyjne w hałdach nadkładu. Na terenie przeznaczonym do zwiedzania znajduje się 10 zbiorników pokopalnianych różnej barwy. Występują tu także chronione gatunki roślin i zwierząt. Obecnie ścieżką poruszać się można tylko z przewodnikiem lub z osobą, która zna teren. Planuje się tu ustawić 12 tablic edukacyjnych,

sciezki_w_parku
Ścieżki w Parku Mużakowskim

 • „Park Mużakowski” – obszar ok. 750 ha, po którym można poruszać się samodzielnie lub z przewodnikiem. Istnieje tutaj 30 km. ścieżek parkowych, przystosowanych do turystyki pieszo-rowerowej. Zobaczyć można: historyczne zabudowania – mosty, wiadukt, pomnikowe miejsca – mauzoleum, „Kamień Pückler’a”, naturalne zbiorowiska leśne, nadrzeczne i łąkowe, tarasy zalewowe Nysy łużyckiej, malownicze wąwozy, niemal górskie krajobrazy, osie widokowe (zaznaczone betonowymi ławkami), unikalne gatunki drzew i krzewów,

dolina_nysy_luzyckiej
Dolina Nysy Łużyckiej

 • „Wzdłuż Łuku” - trasa opracowana dla rowerzystów lub turystów poruszających się pojazdami; prowadzi od północnych rejonów moreny czołowej Łuku Mużakowa – Tuplice, do południowych – Przewoźniki. Zobaczyć można: zneutralizowane zbiorniki pokopalniane, naturalne formy rowów wietrzeniowych, ruiny XVI w. szubienicy, pomnikowy głaz narzutowy, ruiny wieży rycerskiej, malowniczą dolinę Nysy Łużyckiej z naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi, zabytki kultury łużyckiej, zbiorniki pokopalniane różnej barwy, formy erozyjne w skałach nadkładu, zrekultywowany teren byłej żwirowni,
Miejsca, które warto zwiedzić w okolicy Parku:
 • Brody – pałac Brühla z parkiem przypałacowym,
 • Jeziory Wysokie – Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej z wieżą widokową,
 • „Ośmiornica” – sosna, pomnik przyrody (przy drodze Tuplice – Brody),
 • Rezerwat „Wrzosiec”- przy wschodniej granicy Parku, między Grotowem a Piotrowem,
 • Przewóz – Wieża Głodowa z XIII wieku,
 • Rezerwat „Żurawie Bagno” koło Lipnej w gm. Przewóz,
 • Straszów – ruiny kościoła z XIII wieku z wieżą i kamiennym murem.