Nawigacja

Edukacja
Edukacja w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa” może być realizowana:
  • w szkołach leżących w granicach i okolicach Parku, w formie prezentacji
  • na obszarze Parku, w formie edukacji terenowej
  • podczas imprez okolicznościowych, w formie konkursów

Zakres tematyczny zajęć prowadzonych w szkole to między innymi: walory Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, aspekty geologiczne, przyrody ożywionej, historyczne i kulturowe, formy ochrony przyrody w Polsce, charakterystyka wybranych, chronionych gatunków grzybów, roślin, zwierząt i ich siedlisk, problemy ochrony przyrody.

Tematyka zajęć terenowych związana jest z obszarem Parku, wybranym do zwiedzania np. „Park Mużakowski” – historia powstania, aspekty kulturowe, przyrodnicze i geologiczne, „Geościeżka” – działalność lądolodu, górnicza historia regionu, stanowiska dokumentacyjne, naturalna sukcesja, krajobrazy antropogeniczne.

Edukacja w terenie
Edukacja w terenie

Informujemy, że:
  • Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie,
  • Zakres tematyczny zajęć można ustalać indywidualnie,
  • Za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialny jest opiekun grupy,
  • Zajęcia prowadzone są w grupach 10-30 osobowych,
  • Zajęcia mogą być prowadzone od pn. do pt. w godzinach 8:30 – 14:30,
  • Zgłoszenia przyjmujemy pod nr. telefonu 500 549 885.