Nawigacja

Formy ochrony przyrody
Użytki ekologiczne na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego:
 • „Łomy” - powierzchnia 21,11 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Wrzosiec” - powierzchnia 8,71 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Głębno” - Powierzchnia: 10,48 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku porośniętym trzcinowiskiem. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków oraz ssaków. Występuje tu prawdopodobnie lęgowy żuraw, świerszczak.
 • „Sumiki” - Powierzchnia: 22,06 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na Jeziorze Bagniste oraz przylegającym do niego torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Szuwar” - Powierzchnia: 7,70 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku z lustrem wody i wyspą, zasilanym ciekiem wodnym. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków oraz ssaków.
 • „Rosiczka” - Powierzchnia: 1,43 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Babrzysko” - Powierzchnia: 1,55 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Łoza” - Powierzchnia: 0,68 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na torfowisku. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Płocie” - Powierzchnia: 6,09 ha, gm. Gubin
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na zarastającym jeziorze z pasem trzcinowisk.
 • „Odra” - Powierzchnia: 5,20 ha, gm. Maszewo
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na bagnie. Obszar pełniący funkcję retencji wody. Jest to miejsce schronienia licznych gatunków owadów, płazów, ptaków.
 • „Cegielnia” - Powierzchnia: 5,62 ha, gm. Cybinka
  Cel ochrony: Użytek ekologiczny utworzony w celu zachowania różnorodności biologicznej ze względów dydaktycznych i naukowych na trzcinowisku z fragmentami lustra wody w kompleksie olsu. Miejsce lęgowe gęgawy, wodnika, żurawia a także miejsce schronienia owadów, płazów, gadów i ssaków.
Park podlega ochronie w zakresie międzynarodowego prawa ochrony przyrody:

Obszar Natura 2000 PLB080004 „Dolina Środkowej Odry"
Obszar Natura 2000 PLH080028 "Krośnieńska Dolina Odry"