Buławnik czerwonyW dniu 19.06.2012r. pracownicy Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego podczas prowadzenia obserwacji przyrodniczych w północnej części parku pomiędzy górą Bukowiec, a jeziorem Buszno, potwierdzili obecność buławnika czerwonego Cephalanthera rubra.

Okaz ten należy do najefektowniejszych przedstawicieli naszych dziko rosnących storczyków. Z uwagi na to, że jest zagrożony wyginięciem, został opisany w Czerwonej Księdze. W województwie lubuskim znamy kilka jego stanowisk, stwierdzono jego występowanie m. in. w okolicach Sławy, Jordanowa, Bogdańca, a także Pszczewskiego Parku Krajobrazowego. Dotychczas jedyna informacja o występowaniu tego storczyka na terenie Parku pochodziła z programu ochrony przyrody Nadleśnictwa Świebodzin. Pracownicy Parku potwierdzili tę informację, ponadto wykryli nowe stanowisko oddalone o ok. 700 m od podawanego przez Nadleśnictwo. Na terenie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego występuje 9 gatunków storczyków (a być może kolejne czekają na swojego odkrywcę), wszystkie objęte są ochroną ścisłą.