Czarka austriackaW dniu 16.04.2012r. podczas wspólnej lustracji terenowej pracowników parku oraz pracownika Urzędu Gminy Łagów, dotyczącej wycinki drzew i krzewów w okolicach Łagowa, udokumentowano stanowisko nowego dla Parku gatunku grzyba objętego ochroną ścisłą, czarki austriackiej Sarcoscypha austriaca.

Jest to gatunek grzyba wyodrębniony niedawno z gatunku czarka szkarłatna Sarcoscypha coccinea. Pora jego owocnikowania jest nietypowa i przypada na wczesna wiosnę i wiosnę, spotykana czasem zimą w okresach bezmroźnych na siedliskach wilgotnych. Ma drobne owocniki w kształcie miseczki z jaskrawym karminowym wnętrzem. Jest to 14 gatunek chronionego grzyba na terenie parku, przy czym 8 gatunków wykryła Służba Parków Krajobrazowych w ostatnim pięcioleciu. Odkrycie to potwierdza rolę  pracowników Parku w zachowaniu bioróżnorodności naszego województwa.