ModraszkaJuż drugi sezon wszyscy pracownicy terenowi parków krajobrazowych realizują projekt czynnej ochrony mazurka - Passer montanus, na obszarze wszystkich 7 parków województwa lubuskiego.
Z projektem wiążą się regularne kontrole gniazd w budkach lęgowych, liczenie jaj i piskląt. Takie regularne spotkania z awifauną skutkują zdobyciem ciekawych wyników i obserwacji, ale również nawiązaniem bliższych znajomości z gatunkami lęgnącymi się w budkach (sic!).

Przykładem jest wizyta w gnieździe u modraszki (Cyanistes caeruleus), na terenie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”, w dniu 14 maja 2014 roku. Podczas kontroli, młodzi adepci pierwszego lotu zaczęli opuszczać gniazdo. Na widok znajomego munduru, jedna z modraszek zawróciła z pola i elegancko wylądowała na ręce pracownika parku. Chętnie pozowała do zdjęć i nie specjalnie chciała odlecieć, by rozpocząć nowy etap swojego życia.
Może jeszcze kiedyś wyląduje na parapecie w biurze Parku i ładnie zaśpiewa na powitanie?