9 maja 2014 roku Służba Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz pracownicy Uniwersytetu Zielonogórskiego przeprowadzili kontrolę 13 gniazd na słupach energetycznych w Kłopocie, w tzw. wiosce bocianiej.

Stwierdzono, że pierwsze klucie bocianów w tym roku w Kłopocie miało miejsce 5 maja.
W porównaniu z poprzednim sezonem klucie młodych bocianów jest szybsze o około 10 dni.
Na 13 skontrolowanych gniazdach było zniesionych łącznie 50 jaj, w tym już 5 młodych na 3 gniazdach. Jako ciekawostkę należy podać informację, że w jednym gnieździe było 6 jaj. Dominowały zniesienia 4-jajowe, choć w zeszłym 2013 roku dominowało po 5 jaj w gnieździe.