Gody zaby moczarowejW dniu 30.04.2013r., na zalanej od roku łące, tuż przy budynku Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, każdy spostrzegawczy miłośnik przyrody mógł posłuchać niezwykłego koncertu.

 Blisko 400 niebieskawo wybarwionych samców żaby moczarowej - Rana arvalis, pięknymi, „bulgoczącymi” dźwiękami dawało znać na całą okolicę, o przystąpieniu do okresu godowego. 

Tafla rozlewiska nie tylko „bulgotała”, ale również mieniła się od niebieskich głów samców z tego gatunku. Ten piękny spektakl był następstwem pojawienia się na łące, w 2012 roku, bobra europejskiego - Castor fiber, który właśnie w tym miejscu postanowił wybudować żeremie i zalać teren, poprzez zablokowanie odpływu z kanałów melioracyjnych.

Oba wymienione powyżej gatunki znajdują się w Polsce pod ochroną prawną.