Zdjęcie 1W dniach 19 i 21.03.2014r. przeprowadziliśmy projekt pt. „Poznajemy i chronimy płazy w Pszczewskim Parku Krajobrazowym” , który składał się z prelekcji i warsztatów terenowych dla uczniów z Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie. Podczas prezentacji multimedialnej prowadzonej przez pracownika Pszczewskiego Parku Krajobrazowego pana Roberta Rektora, młodzież zapoznała się z najważniejszymi informacjami na temat charakterystyki, występowania oraz ochrony płazów na terenie Pszczewskiego PK. Drugiego dnia podczas warsztatów w Mnichach, w dolinie Kamionki, uczniowie mieli możliwość zobaczyć i usłyszeć gody żab trawnych (Rana temporaria). Pod okiem pani Ewy Gąsior-Fryzy, pana Roberta Rektora – pracowników Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i pani Joanny Borowiak - nauczyciela Gimnazjum, nieopodal śródleśnego oczka wodnego, uczniowie zbudowali z polnych kamieni, gałęzi i ziemi schronienie dla płazów. Na koniec zajęć budowlę opatrzono tabliczką informacyjną.

Zdjęcie 2Dzięki zgodzie Nadleśnictwa Bolewice, mogliśmy na ich terenie zbudować schronienie dla płazów. Zapewnili oni również dostarczenie materiałów do budowy. Gościem w imieniu Nadleśnictwa Bolewice był pan Jakub Mikołajczyk. Podczas warsztatów zorganizowano pieszą wycieczkę wzdłuż rezerwatu przyrody „Dolina Kamionki”, podczas której uczniowie usłyszeli i zobaczyli dzięcioła średniego (Dendrocopos medius), ale przede wszystkim mogli obcować z budzącą się do życia przyrodą. Projekt zakończył się odwiedzinami w Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, gdzie młodzież zwiedziła ekspozycję i posiliła się przy wspólnym ognisku

Zdjęcie 3Zdjęcie 4

Przygotowali: Ewa Gąsior-Fryza, Robert Rektor
Pszczewski Park Krajobrazowy