Za oknem biało, zimno i ciemno. To właśnie zima, okres, który jest ciężką próbą przetrwania dla wszystkich zwierząt, żyjących w lasach Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Gruba pokrywa śnieżna oraz na przemian występujące odwilże i ataki mrozu, tworzące na niej kolejne warstwy lodu, utrudniają lub wręcz uniemożliwiają zwierzętom dostęp do mchów, traw, wrzosów czy nasion, czyli jedynego pożywienia, jakie dostępne jest w naturze zimą. Zwierzęta żyjące w pobliżu terenów miejskich mają o wiele więcej możliwości znalezienia pożywienia, głównie za sprawą ludzi, którzy pozostawiają wiele odpadków, a także dokarmiają np. ptaki w licznych karmnikach.

Mieszkańcy naszych lasów mogą również liczyć na naszą pomoc w przetrwaniu tego ciężkiego okresu. W lasach na terenie całej Polski, również w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym, rozmieszczone są liczne konstrukcje, za pomocą których pracownicy Lasów Państwowych oraz członkowie kół łowieckich dokarmiają zwierzynę leśną.

Paśnik
Paśnik w lesie
Dokarmianie zwierząt zimą kojarzy się przede wszystkim z paśnikiem - wypełnionym sianem, albo żołędziami lub burakami. Paśnik jest to konstrukcja drewniana, zadaszona, do której można wykładać wyżej wymieniony pokarm, stanowiący pożywienie dla takich zwierząt jak jelenie, sarny, dziki, łosie, daniele. Często możemy też spotkać tzw. lizawki  – drewniane słupki z kostką soli umieszczoną na szczycie, która w tym okresie często jest jedynym źródłem niezbędnych zwierzętom składników mineralnych.
Na takiej lizawce, sól pod wpływem czynników atmosferycznych rozpuszcza się i spływa po słupku, z którego zlizują ją zwierzęta. Paśniki i lizawki przeważnie umieszczane są w głębi lasu, w miejscach spokojnych i oddalonych od siedzib ludzi, aby zwierzęta nie były niepokojone podczas uzupełniania braków w pożywieniu.

Karma dla zwierząt leśnych może być też wykładana pod drzewami, lub w postaci siana łąkowego zawieszana nisko na krzewach.

Lizawka
Lizawka z solą
Dodatkową motywacją do dokarmiania zwierząt jest ochrona młodników. Pędy młodych sosen są łakomym kąskiem dla kopytnych mieszkańców lasu, jednak ich zgryzanie znacznie niszczy młode sosenki. Dlatego często w lasach wykłada się ścięte w ramach zabiegów pielęgnacyjnych drzewa. Jelenie chętnie żywią się zdzieraną z nich korą, łosie natomiast zgryzają głównie młode pąki sosnowe, przez co chronione są młodniki.

Pomoc zwierzynie zimą to również odśnieżanie dróg leśnych i miejsc występowania naturalnego pokarmu, czy ułatwianie dojść do naturalnych wodopojów.

Dokarmiać jednak należy z rozwagą – nie ma ono na celu zastąpienia zwierzynie naturalnego pokarmu, a jedynie uzupełnić braki w diecie w przypadku bardzo srogiej zimy. Podczas łagodnej zimy powinny one sobie radzić same.

Pamiętajmy, że zwierzęta leśne dokarmiać należy tylko w porozumieniu z miejscowym leśniczym lub przedstawicielem koła łowieckiego, którzy wskażą miejsca
i rodzaj pokarmu, jaki możemy wyłożyć.

Tymczasem zapraszam serdecznie na spacery po pięknych lasach Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, może i Wam uda się zaobserwować posilającego się jelenia przy paśniku?

 

Paweł Jankowski
Starszy Specjalista BGPK i PK"UW"