Nie byłoby tego miejsca bez jego ekscentrycznego twórcy- Hermana von Pucklera, nikt inny nie byłby w stanie stworzyć z takim rozmachem i lekkomyślnością, takiego wielkiego dzieła architektury ogrodowej, jakim jest Park Mużakowski.

IMG 5936Pückler urodził się 30 października 1785 roku w posiadłości w Muskau. Już jako dziecko dokazywał swoim rodzicom i opiekunom. Historia opowiada, że każdy jego poważniejszy wybryk karany był zamknięciem w wieży pałacowej. I z tej sytuacji, niesforny Herman, potrafił zakpić wyrzucając z okna wieży kukłę, wzbudzając ogromne poruszenie, że to on sam popełnił samobójstwo. To i wiele innych zdarzeń spowodowało, że rodzice postanowili umieścić go w szkole dla trudnych dzieci z rodzin szlacheckich. Jednym z obowiązkowych zajęć terapeutycznych była tam uprawa ogródka. To spowodowało, że w młodym Pucklerze  zaczęła kiełkować miłość do ogrodnictwa i kompozycji naturalnych. Poza tym nic nie zmieniło się w jego zachowaniu. Nie potrafił utrzymać się na żadnej uczelni, poczynając od studiów prawniczych w Lipsku, które przerwał po roku, żeby wstąpić do wojska. Ale nawet wojskowa dyscyplina nie była wstanie zmienić jego charakteru. Częste pojedynki i hazard spowodowały wydalenie z armii. Od 1806 roku uciekając przed wierzycielem, rozpoczął swą kilkuletnią wędrówkę po Włoszech, Francji, Anglii i Irlandii, z pasją przyswając wiedzę na temat ogrodów i parków. W 1811r. po śmierci ojca, hrabia Hermann von Pückler odziedziczył majątek Muskau. Już wtedy w jego głowie rodziły się plany stworzenia ogród opartego na angielskich wzorcach. Na ten cel potrzebne były mu ogromne środki finansowe. Wykorzystując swój kawalerski stan, postanowił postarać się o rękę 9 lat starszej od siebie, rozwiedzionej hrabiny Lucie von Pappenheim. AbyIMG 6053 zaimponować swojej wybrance, Herman odwiedzał ją i „przechadzał” się główną ulicą Berlina karetą zaprzęgniętą w dzikie jelenie. Pomimo, iż Lucie nie była przekonana co do osoby swojego zalotnika, to wizja stworzenia ogrodu w stylu angielskim, pochłonęła ją do tego stopnia, że wykorzystała cały majątek z posagu na realizację tego celu. Po kilku latach, gdy para stanęła przed wizją bankructwa, Lucie sama zaproponowała, jako ostatnią deskę ratunku, formalny rozwód, mający na celu znalezienie przez Pücklera w Anglii majętnej panny. Jednak jego podróż okazała się bezskuteczna, za to objawiła nieznany jego talent pisarski. Jego listy do Lucie okazały się bestselerem, który dał im finansowy oddech. Zmotywowany tym Herman postanowił napisać książkę pod tytułem „Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym” oraz kontynuować swoją podróżniczą pasję spędzając m.in. 6 lat w krajach Orientu. Z Kairu przywiózł ze sobą do Mużakowa, Mahbubę - młodą dziewczynę, którą zakupił na targu niewolników. Swojemu arystokratycznemu otoczeniu próbował wmówić, że jest to abisyńska księżniczka. Rozwścieczył tym Lucie, która postanowiła opuścić Muskau. Mahbuba nie żyła jednak długo, niesprzyjający klimat i choroba doprowadziły do jej szybkiej śmierci. IMG 6055Po tym zdarzeniu Lucie powróciła do Hermana, by wspólnie sprzedać zadłużoną posiadłość w Muskau. W 1845 r. na jej prośbę przenieśli się do Branitz, gdzie kontynuowali swoje marzenia o stworzenia parku krajobrazowego. W maju 1854r Lucie zmarła, a Puckler rozpoczął prace nad grobowcem (Kurhanem) w formie piramidy ziemnej na jeziorze, w której po śmierci miał zostać pochowany. Pückler zmarł 4 lutego 1871 roku. Za życia wierzył w reinkarnację. Był przekonany, że w kolejnym wcieleniu będzie drzewem.

Puckler pozostawił po sobie wielkie dzieło architektury i sztuki ogrodowej w postaci Parku Mużakowskiego, które od 2004 roku wpisane zostało na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Również do dziś stoi kamień z obeliskiem  ustawiony w 1901r. przez ostatnich właścicieli Muskau dla upamiętnienia twórcy parku.

Krzysztof Dziurewicz

specjalista PKŁM