Dzień Krajobrazu to święto ustanowione w 2016 r. przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w celu upamiętnienia dnia przyjęcia przez Radę Europy 20 października 2000 r. Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Pomysł obchodów spotkał się z pozytywnym odzewem stron konwencji, i w odpowiedzi na inicjatywę Generalnej Dyrekcji w 2017 r., Rada Europy ogłosiła 20 października Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.
Zgodnie z zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, krajobraz to ważny element życia ludzi zamieszkujących w miastach, na wsiach, na obszarach zdegradowanych, jak również na terenach oznaczających się wyjątkowym pięknem. Krajobraz pełni różne role i funkcje w życiu każdego człowieka. Jeśli otoczenie jest harmonijne, to sprzyja to tworzeniu się więzi społecznych, silniejszemu utożsamianiu z miejscem życia oraz rozwojowi kultury i sztuki lokalnej. Dlatego celem Dnia Krajobrazu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu.

Poznawanie ciekawej historii Dankowa w Gorzowskim Parku Krajobrazowym fot. N. B-W
Poznawanie ciekawej historii Dankowa w Gorzowskim Parku Krajobrazowym fot. N. B-W
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Krajobrazu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zainicjowała ideę spacerów krajobrazowych, która po raz pierwszy zaistniała w 2017 roku, a Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego corocznie dołącza do akcji polegającej na organizacji spacerów krajobrazowych.
W tym roku z racji sytuacji epidemiologicznej w Polsce spacery krajobrazowe odbyły się w połowie września. „Historia zaklęta w krajobrazie – spacery po parkach krajobrazowych województwa lubuskiego” były doskonałą okazją, aby uczestnicy mogli zrozumieć, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca go przestrzeń, stanowiąca miejsce do życia i jak jego decyzje wpływają na otaczający krajobraz. Przewodnikami wycieczek - spacerów byli pracownicy służby parków ZPKWL, którzy przekazali uczestnikom spacerów wiedzę na temat krajobrazu przyrodniczego, historyczno – kulturowego miejscowości Danków, Pszczew, Cybinka, Łagów, Gryżyna oraz Łęknica. Uczestnicy poznali  historię definicji krajobrazu, procesów, które wpływają na jego kształt, funkcji jakie pełni i ewentualnych zagrożeń. Spacery prowadzone przez służbę parków krajobrazowych były urozmaicone różnego typu aktywnościami.

Projekcja filmu i poczęstunek w Gorzowskim Parku Krajobrazowym fot. Natalia Borkowska Wójcik
Projekcja filmu i poczęstunek w Gorzowskim Parku Krajobrazowym fot. N.B-W
Trasa spaceru krajobrazowego w Gorzowskim Parku Krajobrazowym wiodła wzdłuż miejscowości Danków, między jeziorami, odwiedzając liczne zabytki przeszłości, jak dawne strażnice, wały obronne, zabudowania folwarczne, park przypałacowy, pomnikowe dęby, dalej trasa prowadziła przez las, wzdłuż jeziora. Po wyczerpującej wycieczce uczestnicy mogli posilić się pyszną zupą oraz obejrzeć film o tematyce przyrodniczo-krajobrazowej, pt., „Bagna są dobre!”, wydanym przez Park Narodowy „Ujście Warty”.

Spacer w Pszczewskim Parku Krajobrazowym
Spacer w Pszczewskim Parku Krajobrazowym
Spacer zorganizowany na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego obejmował przemarsz wzdłuż jezior z wejściem na Górę Wieżową, z której rozlega się widok na jezioro Kochle. Dalej trasa prowadziła uliczkami Pszczewa, do jego najcenniejszych zabytków - muzeum „Dom Szewca”, które uczestnicy spaceru mieli możliwość zwiedzić. Odbyła się również projekcja filmu o tematyce przyrodniczej, w jedynym całorocznie działającym kinie wiejskim w Polsce. Po wyczerpującej wycieczce uczestnicy mogli posilić się przy ognisku.

 

Uczestnicy spaceru krajobrazowego w Łagowie fot. Małgorzata Ożóg
Uczestnicy spaceru krajobrazowego w Łagowie fot. Małgorzata Ożóg
Elementami spaceru w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym był przemarsz najciekawszymi uliczkami Łagowa oraz wejście na punkt widokowy – wieżę zamku Joannitów, z której rozciąga się doskonały widok na okoliczne jeziora, lasy i miejscowość.
W trakcie spaceru w Krzesińskim Parku Krajobrazowym zorganizowano warsztaty fotograficzne, na których uczestnicy uczyli się pokazywać piękno okolicznej natury, tworzyć zdjęcia o harmonijnej kompozycji oraz dowiedzieli się jakich błędów unikać podczas fotografowania krajobrazu. Zorganizowana była również wystawa zdjęć wykonanych wcześniej przez służbę parku.

Zwiedzanie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego fot. Marzena Stasiak
Zwiedzanie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego fot. Marzena Stasiak
Podczas spaceru ścieżką „Gryżyńskie Uroczyska” na terenie Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego uczestnicy mogli podziwiać swoisty „skansen” rzeźby polodowcowej, czyli liczne zagłębienia bezodpływowe, różne formy akumulacji, ruiny młynów oraz źródlisko – teren ten uchodzi za perełkę w tej części województwa lubuskiego.

Trasa spaceru organizowanego w Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa” obejmowała spacer ścieżką „Kopalnia Babina” wraz z wejściem na wieżę widokową, z której rozciąga się widok na zbiornik „Afryka”. Atrakcje te znajdują się na obszarze Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa- jedynym takim w Polsce.

Spacer w Parku Krajobrazowym Łuk Mużakowa fot. Krzysztof Dziurewicz
Spacer w Parku Krajobrazowym Łuk Mużakowa fot. Krzysztof Dziurewicz
Pogoda nam wybitnie dopisała, co pomogło w odbiorze podziwianych krajobrazów oraz odbiło się na doskonałym humorze uczestników.Kanwę spacerów krajobrazowych stanowił innowacyjny zeszyt informacyjno - edukacyjny „Niezbędnik odkrywcy lubuskich parków krajobrazowych”. Wszystkie osoby zainteresowane pięknem i bogactwem świata przyrodniczego i kulturalnego regionu znajdą w nim informacje będące esencją wiadomości przekazanych podczas spacerów krajobrazowych oraz informacje o walorach wszystkich parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Zeszyt ten będzie wykorzystywany także podczas spacerów krajobrazowych organizowanych w przyszłych latach, a także podczas zajęć edukacyjnych w formie spacerów krajobrazowych dla dzieci i młodzieży w parkach krajobrazowych województwa lubuskiego.

Mamy nadzieję, że powyższe opisy spacerów zachęcą do samodzielnego odwiedzania lubuskich parków krajobrazowych, które swoim pięknem zachwycają o każdej porze roku.

 wfoś

 Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

St. Specjalista Natalia Borkowska – Wójcik
w Gorzowskim Parku Krajobrazowym
i Parku Krajobrazowym „Ujście Warty”