Muzeum z widoczną ścianą szachulcową fot. Barbara Semkło
Muzeum z widoczną ścianą szachulcową fot. Barbara Semkło

Muzea to namacalny ślad naszej historii. W Pszczewskim Parku Krajobrazowym, który obejmuje swym zasięgiem m.in. gminę Pszczew, znajduje się muzeum „Dom Szewca”. Budynek muzeum zlokalizowany jest na rynku w Pszczewie i wyróżnia się od pozostałych zabudowań zarówno kształtem jak i kolorem.
Jest to dawny budynek mieszkalny, w którym pracował i miał swój warsztat szewc. Budynek pochodzi z drugiej połowy XVIII w. W latach osiemdziesiątych XX w. został odrestaurowany i w 1984 r. utworzono tu muzeum regionalne. Do dzisiaj zachował swój nietypowy kształt oraz proporcje. Na kamiennej podmurówce zbudowano drewniany dom, w którym 2/3 wysokości stanowi dach pokryty czarnym gontem. Część ścian ma konstrukcję szachulcową. W środku zachowano dawny układ pomieszczeń, które w roku 2019 r. poddano rewitalizacji.

Gabloty z wystawą eksponatów m.in. z wykopalisk archeologicznych fot. Barbara Semkło
Gabloty z wystawą eksponatów m.in. z wykopalisk archeologicznych fot. Barbara Semkło
W dawnym Pszczewie wiele rodzin zajmowało się drobnym rzemiosłem. Również mieszkańcy tego budynku byli rzemieślnikami, a dokładniej szewcami. Dzisiaj możemy obejrzeć zgromadzone tu narzędzia ich pracy (kopyta, dłuta, obuwie, maszynę do obszywania cholewek). Bardzo ciekawym punktem podczas zwiedzania, jest również oryginalna „czarna kuchnia”, wewnątrz której zachowano i zgromadzono wiele narzędzi użytku codziennego, pochodzących z dawnych czasów. Są tu też dwa zachowane piece jeden do wypieku chleba, drugi do gotowania. Dlaczego czarna kuchnia? Znajdujący się w tym pomieszczeniu komin był otwarty, a dym z palenisk swobodnie się wydostawał i pokrywał ściany warstwą sadzy (przy okazji wędzono np. kiełbasy i słoninę). Całe pomieszczenie ma charakterystyczny butelkowaty kształt. Możemy także podejrzeć jak kiedyś przygotowywano posiłki oraz z jakich pomocy kuchennych korzystano.
W muzeum zgromadzono również znaleziska z wykopalisk archeologicznych prowadzonych w najbliższej okolicy m.in. na „Półwyspie Katarzyna”. Zobaczyć tu można fragmenty glinianych naczyń z VI w., średniowieczne wyroby kowalskie oraz bryłę bursztynu z V w. Znajdziemy tu też eksponaty z bliższej nam historii tj. śmigło z niemieckiego bombowca, który rozbił się niedaleko Pszczewa.
Nowością, która zawitała do muzeum po ostatnim remoncie, jest wystawa stała pn.: „Pszczew. Małe miasteczko wiele kultur”. Obejrzeć można makiety trzech pszczewskich świątyń. Myślą przewodnią wystawy jest pszczewska historia od dawnych dziejów po czasy obecne. Dla osób lubiących nowe technologie zainstalowano kiosk multimedialny, w którym samodzielnie, bez przewodnika można zapoznać się z historią okolic, przetłumaczoną na język niemiecki oraz angielski. Są też miejscowe legendy przetłumaczone na język migowy.
Muzeum jest też punktem informacji turystycznej, gdzie dowiemy się co warto zobaczyć w okolicy, oraz zakupić pamiątkę, z tych pięknych i mało znanych terenów.
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Pszczewskiego Parku Krajobrazowego oraz jego atrakcji jakimi są zabytki kultury, muzeum oraz niepowtarzalna przyroda.

Barbara Semkło
Główny Specjalista w Pszczewskim Parku Krajobrazowym