Działalność służby parków krajobrazowych w dużej mierze opiera się na prowadzeniu edukacji przyrodniczej z dziećmi i młodzieżą. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy między innymi z zakresu ochrony gatunków i siedlisk, utrzymywania bioróżnorodności, kształtowania krajobrazu, poszanowania wartości historycznych i kulturowych regionu. W dzisiejszym świecie przekazanie wiedzy, nawet tej dotyczącej przyrody, z którą obcujemy na co dzień, to niełatwe wyzwanie. Wymaga to również skutecznego konkurowania z powszechnie dostępną wiedzą internetową, której mankamentem jest oczywisty i powszechny brak kontaktu z naturą. Pracownicy Parku chcieliby przekazać zamiłowanie do rodzimej przyrody, nauczyć korzystania z jej dóbr
w ramach zrównoważonego rozwoju, zainteresować dziedziną ekologii, a nawet zachęcić do poznania przyrody w terenie wszystkimi zmysłami.

Jaszczurka zwinka
Jaszczurka zwinka
Stąd narodził się pomysł organizacji pleneru rzeźbiarskiego o tytule „Natura i kultura”, który jest połączeniem dwóch wartości jakie park krajobrazowy chroni. Plener był doskonałą okazją, aby uczestnicy imprezy mogli rozbudzić w sobie szacunek do drewna, lokalnej tradycji rzeźbiarskiej oraz dziedzictwa kulturowego regionu. W trakcie pleneru zorganizowane zostały również mini warsztaty, na których dzieci uczyły się od artystów niełatwej pracy z dłutem. Podczas pogawędek z twórcami rzeźb od ciekawskich dzieci padło wiele pytań.
Warsztaty dla dzieci
Warsztaty dla dzieci
Można było dowiedzieć się ile lat ma dłuto, czy rzeźbiarz rzeźbi od dziecięcych lat, czy rzeźbił jego ojciec i dziadek, co jest najtrudniejsze do wyrzeźbienia, a nawet posłuchać o tajemnicach drzew. Tematem przewodnim pleneru były zwierzęta chronione, a dokładniej gady i płazy występujące na terenie województwa lubuskiego. Rzeźbiarze wyczarowali z pni topolowych sylwetki: traszki grzebieniastej, zaskrońca zwyczajnego, rzekotki drzewnej, żółwia
Traszka grzebieniasta
Traszka grzebieniasta
błotnego oraz jaszczurki zwinki. Sylwetki zwierząt ukazane zostały w dużym powiększeniu tak, aby najbardziej charakterystyczne cechy morfologiczne były widoczne i dobrze zapamiętane przez uczestników zajęć edukacyjnych. Jednym z najważniejszych atutów figur jest naturalny materiał zastosowany do rzeźbienia jakim jest drewno. W erze tworzyw sztucznych struktury i kształty tworzone z drewna są coraz rzadziej spotykane i cenniejsze.  Plener rzeźbiarski uwieńczyło uroczyste posadzenie pamiątkowego dębu.

Pamiątkowy dąb
Pamiątkowy dąb

 

Żółw błotny
Żółw błotny
Podsumowaniem pleneru rzeźbiarskiego będzie wydanie broszury "Natura i kultura". Zawarte zostaną w niej informacje dotyczące charakterystyki chronionych gatunków płazów i gadów, uwiecznionych w postaci figur z drewna oraz zdjęcia z procesu rzeźbienia.

Serdecznie zapraszamy do Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach, aby zapoznać się z pracami artystów rzeźbiarzy oraz zaczerpnąć wiedzy o bioróżnorodności świata przyrody.

 

logo funduszu kopia

 Plener dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

 

Specjalista Natalia Borkowska – Wójcik

St. Specjalista Agnieszka Szmatowicz

w Barlinecko – Gorzowskim Parku Krajobrazowym

i Parku Krajobrazowym "Ujście Warty"