Badanie wody fot. Katarzyna Kopka
Badanie wody fot. Katarzyna Kopka
Powietrze – chciałoby się powiedzieć: wspólne dobro. Niewidoczne, ale istnieje i jest integralną częścią naszego świata, o którą dbać powinniśmy wszyscy. Każdy ma świadomość, że bez powietrza życie jest niemożliwe, ale już nie wszyscy wiedzą, że działania każdego z nas mają wpływ na jego jakość.

Niestety Polska ma niechlubne, bo ostatnie miejsce na czele Unii Europejskiej, jeśli chodzi o jakość powietrza. Okazuje się (według danych WHO – Światowej Organizacji Zdrowia), że aż sześć polskich miast mieści się w dziesiątce najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Ciężko jest spełnić „wyśrubowane” normy, bez wcześniejszego wyczulenia ludzi na potrzebę, a nawet konieczność ekologicznego myślenia w doborze rodzaju i jakości paliwa opałowego.

Dym z komina fot. Katarzyna Kopka
Dym z komina fot. Katarzyna Kopka
Skutki palenia w piecach są najbardziej widoczne właśnie teraz – zimą. Dymy unoszące się nad kominami są widoczne z daleka, „gryzą” w nos i oczy. Ale czy zdajemy sobie sprawę z tego co w owym dymie jest? Badania Instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia, pokazują niestety, że aż jedna piąta polaków nie widzi nic złego w „oszczędzaniu” poprzez palenie śmieci w domowych piecach, a prawie połowa z nas nie potrafi określić jednoznacznie co stoi za pojęciem zjawiska niskiej emisji.

Zajęcia o wodzie i glebie fot. Katarzyna Kopka
Zajęcia o wodzie i glebie fot. Katarzyna Kopka
W ubiegłym roku (2016) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał kompendium wiedzy, w którym poruszone zostały tematy związane z emisją pyłów zawieszonych w powietrzu w naszym kraju. Zostały w nim wyjaśnione pojęcie pyłu, a także pyłu zawieszonego oznaczające nic innego, jak krople cieczy i cząstki stałe wchodzące w skład atmosfery. Odrębnym pojęciem jest aerozol, który oznacza cząstki pyłu rozproszonego w powietrzu.

Pyły mogą pochodzić ze źródeł naturalnych – chociażby z wulkanów, ale również mogą one być wynikiem działalności człowieka. Rozróżnia się pyły pierwotne, które są emitowane bezpośrednio do atmosfery oraz pyły wtórne będące jednym z produktów ubocznych reakcji chemicznych.

Zajęcia
Zajęcia porozmawiajmy o powietrzu fot. Danuta Wyrzykowska
We wspomnianym kompendium poruszony został także problem wynikający z wpływu pyłu zawieszonego na ludzkie zdrowie. Oszacowane wyniki przyprawiają o gęsią skórkę, ponieważ wskazują na to, że prawie pół miliona przedwczesnych zgonów w Europie - z czego blisko jedna ósma spowodowana rakiem płuc oraz chorobami układu oddechowego - jest wynikiem zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym.

Wynika z tego jasno, że warto dbać o powietrze, jak i całe otaczające nas środowisko. Pocieszającym może być fakt, że wyniki ze stacji pomiarowych w województwie lubuskim są w większości dobre. Nacieszyć się czystym powietrzem możemy w każdej chwili odwiedzając jeden z siedmiu parków krajobrazowych należących do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Natomiast swoją wiedzę i świadomość możemy zwiększyć m. in. na zajęciach edukacyjnych w Pszczewskim Parku Krajobrazowym, gdzie w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej posłuchać i porozmawiać można nie tylko o zanieczyszczeniach powietrza, ale również stanie czystości wody i gleby.

Dbajmy o nasze powietrze – zdrowie i przyroda nam podziękują.

 

Katarzyna Kopka
Referent w Pszczewskim Parku Krajobrazowym