Po niespełna dwóch latach wracamy do tematu popielicy, na łamach Lubuskich Aktualności Rolniczych. W styczniu 2012 roku pisaliśmy o dużym przedsięwzięciu polegającym na ponownym wprowadzeniu (reintrodukcji) popielicy do środowiska lasów bukowych na terenie Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. Gatunek o którym jest tu mowa, popielica – Glis glis, należy do gryzoni o wielkości wiewiórki, posiada popielate futerko - na grzbiecie, a białe na brzuchu (fot.1). Na głowie wyraźnie widać duże uszy i ciemne oczy. Żywi się owocami i nasionami drzew. W Polsce popielica jest zagrożona wyginięciem i objęta ochroną gatunkową.

Popielica
Popielica
Kolejny rok działalności pozwolił określić w pewnym stopniu sukces całej akcji. W toku prowadzonych obserwacji, związanych z dokarmianiem popielic, polegającym na dosypywaniu słonecznika do budek, monitorowano stan populacji przebywającej za dnia we wspomnianych budkach na drzewach (fot.2). Z populacji wsiedlonej do Puszczy Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego w poprzednich latach, odnotowano obecność 4 osobników, które postanowiły wykorzystać akcję dokarmiania i nie rozpierzchły się po okolicznych buczynach. Osobniki te zostały stwierdzone podczas kolejnych letnich kontroli, połączonych z dokarmianiem, prowadzonych w odstępach dwutygodniowych. Monitoring pozwolił na bliższe zapoznanie się z gatunkiem, który zadomowił się w siedlisku naturalnym. Dokarmiając popielice można przyjrzeć się z bliska budowie gniazda. Ssak ten bowiem zbiera liście bukowe z okolicznych drzew, znosi je do budek, których otwory wejściowe skierowane są w stronę pnia drzewa i tam bezpiecznie przed drapieżnikami, buduje sobie gniazdko. W specjalnej tacy umieszczonej nad gniazdem zgromadzony jest słonecznik, który w miarę upływu czasu zostaje skonsumowany i ponownie uzupełniony.

Monitoring budek
Monitoring budek
Kompleksowe działania w zakresie wsiedlania popielic, prowadzone są przez członków Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”, którym na terenie Puszczy Gorzowskiej czynnie pomagają pracownicy Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego. W październiku ubiegłego roku odbył się wspomniany proces reintrodukcji, czyli ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania, rodzimych gatunków tych zwierząt. W tym celu rozwieszono na drzewach nowe klatki aklimatyzacyjne z popielicami i pożywieniem (fot.3). Dzięki takim zabiegom zwiększona zostaje bioróżnorodność gatunkowa miejscowego siedliska, tych sympatycznych zwierząt. Tuż przed zimą popielice zaczynają szukać nor, aby się w nich zagrzebać, i zapaść na bardzo długi zimowy sen (trwający około 7 miesięcy). Obudzą się ponownie około maja, kolejnego roku. Obecnie, nadchodzi czas na kolejną akcję jesiennego wsiedlania gatunku, na tym samym obszarze.

Tym sposobem, kolejny rok przyniósł nam dużo satysfakcji i zadowolenia z przeprowadzonych w tym zakresie prac, dzięki którym otaczającej przyrodzie pomagamy przywrócić dawny blask.

 

 

Główny Specjalista BGPK i PK"UW"

Paweł Cieniuch