PFRON_wersja_podstawowa_RGB-01_mały.jpgOd 1 czerwca 2022 roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego realizuje projekt grantowy pn. „Pszczewski Park Krajobrazowy bez granic”, w ramach przedsięwzięcia grantowego pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez PFRON w ramach działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dzięki wsparciu zewnętrznemu udało nam się przebudować pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz przystosować toaletę. Następnie oznakowano wnętrza Ośrodka.

Poruszanie się w salach edukacyjnych OEP, stało się łatwiejsze dla osób niewidomych i niedowidzących, dzięki zamontowanemu na podłogach oznakowania w postaci linii prowadzących i pól uwagi. Poręcze przy pochylni oraz przy schodach zostały wyposażone w nakładki kierunkowe, a drzwi zostały doposażone w tabliczki z nazwami poszczególnych pomieszczeń oraz wejścia i wyjścia, opisane także alfabetem brajla.

Dbając o bezpieczeństwo uczestników naszych zajęć, zakupiono krzesło ewakuacyjne, umożliwiające przeniesienie osoby niepełnosprawnej również pokonując schody. Zakupiliśmy również pętlę indukcyjną oraz dostosowaliśmy nasze strony internetowe do wymogów WCAG 2.1.

Sale edukacyjne zostały doposażone w pomoce dydaktyczne, umożliwiające czynny udział osób ze szczególnymi potrzebami w zajęciach edukacyjnych. Zakupiony został dendrofon, tablica z kształtami liści, słupek z obracanymi kostkami, skrzynka z tropami zwierząt oraz drzewo dźwiękowe „Ptasie trele”.

Sala edukacyjna zyskała nowy, atrakcyjniejszy wygląd, dzięki fototapecie przedstawiającej leśne zwierzęta oraz nowemu oświetleniu.

W Ośrodku odbyły się też warsztaty dla pracowników ZPKWL, dotyczące dostępności. Następnie pracownicy parków uczestniczyli w dwóch warsztatach skierowanych dla terapeutów, pracujących w Ośrodkach Pomocy Społecznej i Domach Pomocy Społecznej, których głównym celem było wypracowanie scenariuszy zajęć, najodpowiedniejszych dla ich podopiecznych. Warsztaty były jednocześnie doskonałą okazją do zapoznania się z Ośrodkiem i jego ofertą edukacyjną oraz do wymiany doświadczeń. 

Do końca lipca 2023 roku powstaną również filmy przyrodnicze, podcasty, mapa interaktywna oraz wirtualny spacer, które dodatkowo uatrakcyjnią i poszerzą ofertę edukacyjną OEP w Pszczewie. Liczymy, że pozwoli nam to jeszcze bardziej otworzyć się na osoby ze szczególnymi potrzebami i sprawi, że Pszczewski Park Krajobrazowy będzie miejscem dostępnym dla wszystkich.

 Już dziś zapraszamy do współpracy!

 

 

Podjazd przy OEP

Podjazd przy OEP

Dostosowana łazienka w OEP
Dostosowana łazienka w OEP
Poznawaliśmy nowe pomoce dydaktyczne
Poznawaliśmy nowe pomoce dydaktyczne
Prezentacja zakupionych pomocy edukacyjnych
Prezentacja zakupionych pomocy edukacyjnych
Sala dydaktyczna w OEP
Sala dydaktyczna w OEP
Szkolenie pracowników ZPKWL
Szkolenie pracowników ZPKWL
W trakcie warsztatów pracowaliśmy nad nowymi tematami zajęć
W trakcie warsztatów pracowaliśmy nad nowymi tematami zajęć
Warsztaty z pracownikami OPS i ŚDS w ogrodzie dydaktycznym przy OEP
Warsztaty z pracownikami OPS i ŚDS w ogrodzie dydaktycznym przy OEP
Zwiedzanie OEP
Zwiedzanie OEP

FE POWER poziom pl 1 rgb600px