W dniach 19-23 września 2022r. odbył się wyjazd studyjny do Niemiec przeprowadzony w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny”.

W wizycie wzięli udział koordynatorzy PFRON, przedstawiciel Global Nature Fund oraz 7 Parków Narodowych i 9 Zespołów Parków Krajobrazowych bądź Parków Krajobrazowych.

Podczas wyjazdu studyjnego zostały przedstawione dobre praktyki zastosowane w Parku Narodowym Eifel oraz Hainich.  Prezentacja ekspozycji niemieckich parków m.in. pomieszczenie sensoryczne, szlak w koronach drzew, jaskinia korzeniowa, ścieżki edukacyjno-rekreacyjne maiły na celu przedstawienie doświadczeń Niemców w zakresie wdrażania dostępności w obszarach chronionych. W trakcie trwania wizyty studyjnej uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami z ekspertami, które mogą być inspiracją dla wzbogacania ofert dla osób ze szczególnymi potrzebami w Polsce.

PFRON_DEShow Gallery