323 maja 2018 roku w Krzesińskim Parku Krajobrazowym przeprowadzono prace związane z ochroną czynną dedykowaną dla modraszka telejusa i nausitousa. Prace ochronne dla tych gatunków polegały na wykoszeniu wysokiej trawy na odcinkach wału przeciwpowodziowego Odry, na których występują te motyle.

Wykoszenie traw w tym miejscu ma dwa cele: pierwszym jest ułatwienie wzrostu krwiściągu lekarskiego, który jest rośliną żywicielską dla obu gatunków oraz miejscem składania jaj. Drugim ważnym aspektem jest doświetlenie i dogrzanie mrowisk mrówek z rodziny wścieklic, w których gąsienice tych motyli spędzają zimę i przechodzą przepoczwarzenie. Takie doświetlenie i dogrzanie mrowisk byłoby prawie niemożliwe z powodu zasłonięcia ich przez wysokie trawy.

Regularne coroczne koszenie tych samych odcinków wału przeciwpowodziowego powinno wpłynąć szczególnie korzystnie na wzrost populacji modraszka telejusa, który na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego osiąga północną granicę zasięgu gatunku w Polsce. Ten rzadki gatunek motyla dziennego znany jest w naszym województwie tylko z 5 stanowisk, dlatego tak ważne jest utrzymanie naszej rodzimej bioróżnorodności w dobrej kondycji.

 

 

1
2
3
modraszek_telejus