IMG 3650W Parku Krajobrazowym „Łuk Mużakowa” prace nie ustają. W październiku br. podjęliśmy się ochrony czynnej selerów węzłobaldachowatych w ramach programu „Ochrona czynna w celu zachowania jedynego w Polsce stanowiska występowania selerów węzłobaldachowatych poprzez wykoszenie i odkrzaczenie rowów melioracyjnych, będących miejscem jego występowania w Parków Krajobrazowym Łuk Mużakowa.”

Jest to jeden z naszych kluczowych projektów, z uwagi na to, że roślina ta w całej Polsce jest stwierdzona tylko i wyłącznie na terenie naszego parku. Dodatkowo jest on umieszczony na europejskiej czerwonej liście roślin naczyniowych i światowej czerwonej liście gatunków zagrożonych IUCN, a także w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Od 2004 jest pod ścisłą ochroną.

Prace nad tym ważnym projektem postanowiliśmy zlecić profesjonalnej firmie, a dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, mogliśmy przystąpić do działania. Prace polegały na wykoszeniu przysłaniających rowy roślin, dzięki czemu selery uzyskały lepsze warunki (poprzez doświetlenie podłoża) do dalszej egzystencji i ekspansji na tym terenie.

Z całą pewnością, dalej będziemy obserwować tą wyjątkową roślinę, a jako Zespół Parków Krajobrazowych zrobimy wszystko, aby uzyskała ona najlepsze z możliwych, warunki do dalszego rozwoju, a także postaramy się ją w pełni zabezpieczyć przed możliwymi zagrożeniami zewnętrznymi.

 

logo funduszProjekt dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

IMG_3650
IMG_3652
IMG_3668
IMG_3673