murawy 06Służba Parków Krajobrazowych wspólnie z pracownikami Muzeum Łąki w Owczarach, przystąpiła w kolejnym sezonie do zadania z zakresu czynnej ochrony muraw kserotermicznych. W dniu 09.08.2017 r. na obszarze chronionym w Owczarach, grupa 5 osób usuwała zakrzewienia z powierzchni murawy kserotermicznej, na której prowadzony jest ekstensywny wypas owiec rasy wrzosówka.

W ciągu jednego dnia udało się usunąć zakrzewienia z muraw o powierzchni około 0,4 ha. W sezonie letnim planowane są kolejne takie działania na przyległym terenie obszaru chronionego.

Wspomniany typ pasterstwa stanowi podstawę tworzenia i funkcjonowania muraw kserotermicznych. Owce na takich murawach wybierają rośliny miękkolistne, pozostawiając gatunki kseromorficzne oraz bardziej zwarte i starsze zarośla. Stąd też wymagane są działania o naturze czynnej ochrony w ramach, których usuwane są ręcznie krzewy głogu, róży, tarniny i podrosty robinii akacjowej, tak by nasłonecznione stoki miały możliwość zarastania gatunkami kserotermicznymi. Dzięki temu, na tych coraz rzadszych siedliskach, mogą egzystować unikatowe gatunki roślin chronionych – wymagające ochrony czynnej – czyli ręcznego usuwania zakrzewień i ich biomasy. Do wspomnianych gatunków chronionych należą, np.: miłek wiosenny – Adonis vernalis, ostnica Jana – Stipa joannis, ostnica włosowata – Stipa capillata, storczyk purpurowy – Orchis purpurea, czy dzwonek boloński – Campanula bononiensis.

Prócz wysokich walorów przyrodniczych, murawy charakteryzują się specyficznym bioklimatem. Posiadają duże walory bioterapeutyczne i psychostymulacyjne.

logo funduszPodczas prac wykorzystano sekatory kowadełkowe do realizacji czynnej ochrony muraw, których zakup współfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Zainteresowanych czynną ochroną muraw odsyłam do publikacji Katarzyny Barańskiej i Andrzeja Jermaczka, pt: „Poradnik utrzymania i ochrony siedliska przyrodniczego 6210 - murawy kserotermiczne”- Wydawnictwa Klubu Przyrodników, Świebodzin 2009.

 

 

murawy_01
murawy_02
murawy_03
murawy_04
murawy_05
murawy_06
murawy_07
murawy_08
murawy_09