P1050889W dniach 26-28 czerwca 2017 roku na obszarze Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie Służba Parku Krajobrazowego wykonała czynności z zakresu czynnej ochrony bociana białego w ramach projektu pn: „Ochrona czynna wartości przyrodniczych stanowiących cenne elementy bioróżnorodności Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego”.

W ramach tych działań, w porozumieniu z firmą Enea Sp. z o.o. oddział w Sulęcinie, która zapewniła bezpieczny dostęp do gniazd z kosza podnośnika, wyczyszczone zostały gniazda z materiałów antropogenicznych, natomiast młode bociany zostały zaobrączkowane. W ciągu trzech dni skontrolowano 39 gniazd oraz zaobrączkowano 99 piskląt na 31 gniazdach. Każdy bocian dostał zestaw dwóch obrączek: metalową i plastikowy zielony znacznik. Dodatkowo bocianie gniazda zostały wyczyszczone z śmiercionośnych sznurków, szmat, worków i innych elementów antropogenicznych. Dzięki zaobrączkowaniu młodych ptaków, każdy kto zobaczy bociana z obrączkę, powinien zgłosić informację do Stacji Ornitologicznej w Gdańsku oraz do Służby Parku Krajobrazowego.

logo funduszZadania te zostały wykonane dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Zielonej Górze.

 

P1050852
P1050873
P1050880
P1050889
P1050904
P1050908
P1050987