P1050288Popielice reintrodukowane w 2012 r. do Barlinecko - Gorzowskiego Parku Krajobrazowego doczekały się poszerzonej ilości miejsc do zakładania gniazd. Ósmego maja 2017 r. pracownicy BGPK wspólnie z pracownikami nadleśnictwa Strzelce Krajeńskie spotkali się w celu omówienia oraz wytypowania siedliska, w którym będzie zawieszonych 10 budek dla popielicy szarej. Za najodpowiedniejsze uznano sąsiedztwo rezerwatu Wilanów, jako że byłaby to kontynuacja ciągu budek powieszonych w poprzednich latach.

Popielica to mały gryzoń o charakterystycznym szarym futrze, który letnią część życia spędza na drzewach, a zimową, śpiąc pod ziemią. W przypadku niedostatecznej liczby dziupli w pniach drzew, popielicom należy pomóc poprzez zawieszanie budek, w których mogą wybudować gniazdo. Każda budka charakteryzuje się wejściem od strony pnia, co uniemożliwia atak drapieżników na jej mieszkańców.

W Polsce popielica szara jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem i objętym ochroną gatunkową częściową, a lokalne buczyny, w których prowadzona jest zrównoważona gospodarka leśna, są idealnym środowiskiem dla tych gryzoni.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do utrzymania populacji i przez to wzrostu bioróżnorodności na terenie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego.

logo funduszDziałania w zakresie zakupu budek dla popielic są również współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

P1050305fot. NBWfot. NBW