ZPKWLPragniemy poinformować, że są już dostępne plany ochrony dla Parku Krajobrazowego "Łuk Mużakowa" oraz Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Obwieszczeniach Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, które są dostępne na naszym Biuletynie Informacji Pulicznej.

Link: https://zpkwl.ires.pl/21531/21531/