wfosigw logo 300pxTytuł Projektu: "Lubuskie Parki Krajobrazowe przyjazne dzikim pszczołom"

Cele Projektu: Celem projektu "Lubuskie Parki Krajobrazowe przyjazne dzikim pszczołom" jest stworzenie miejsc bytowania dla dzikich pszczół oraz wzbogacenie edukacji w ośrodkach dydaktycznych. Projektem zarządza Zespół Parków Krajobrazowych, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW).

Okres Realizacji: Projekt rozpoczął się 1 marca 2023 roku i zakończył 30 października 2023 roku.

Opis Działań: Projekt skupiał się na wspieraniu dzikich pszczół, których liczebność jest coraz bardziej zagrożona. Głównym celem było propagowanie dobrych praktyk w ochronie pszczół poprzez edukację i tworzenie odpowiednich siedlisk. W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:

 1. Utworzenie 2 łąk kwietnych.
 2. Wybudowanie 2 sandariów, naturalnych siedlisk do gniazdowania pszczołowatych.
 3. Wybudowanie 2 konstrukcji drewniano-glinianych stanowisk, stanowiących bezpieczne siedlisko do gniazdowania i rozwoju owadów błonkoskrzydłych.
 4. Przeprowadzenie 3 szkoleń warsztatowych na temat gatunków błonkoskrzydłych, ich biologii, zagrożeń środowiskowych oraz znaczenia przyrodniczego.
 5. Wydanie 1000 egzemplarzy broszury dydaktycznej "Ochrona czynna zapylaczy".
 6. Doposażenie Leśnej Stacji Dydaktycznej w Lipach oraz Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie w pomoce dydaktyczne, takie jak 3 tablice edukacyjne dotyczące ochrony zapylaczy, 3 małe tablice heksagonalne, 2 poglądowe ule dydaktyczne, 2 modele pszczół oraz 1 zestaw fotograficzny i 4 tablety do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Etapy Projektu:

 • Etap pierwszy to organizacja warsztatów, podczas których uczestnicy poznali biologię owadów oraz naukę oznaczania w terenie.
 • Etap drugi obejmował budowę siedlisk dla owadów, takich jak Sanadrium, łąka kwietna, konstrukcja drewniano-gliniana, oraz doposażenie ośrodków dydaktycznych.
 • Etap trzeci skupiał się na edukacji przyrodniczej i wdrożeniu zajęć dotyczących dzikich pszczół.

Wpływ na Lokalną Społeczność: Projekt miał istotny wpływ na lokalnych interesariuszy, przyciągając przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Nadleśnictw oraz lokalnych działaczy na rzecz ochrony pszczół.

Innowacje: Jednym z innowacyjnych elementów projektu było wprowadzenie budowy sandarium, czyli siedliska do gniazdowania pszczół w ziemi.

Finansowanie: Projekt był współfinansowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego oraz przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW).

Przyszłość Projektu: W przyszłości planuje się na stałe wprowadzić edukację przyrodniczą dotyczącą dzikich pszczół oraz ich ochrony.

Prace agro-technicze oraz przygotowywanie podłoża pod siew
Prace agro-technicze oraz przygotowywanie podłoża pod siew
Siew nasion roślin miododajnych
Siew nasion roślin miododajnych
Zakupiony sprzęt na zdjęciu zestaw fotograficzny oraz tablety służące do edukacji
Zakupiony sprzęt na zdjęciu zestaw fotograficzny oraz tablety służące do edukacji
Wykonanie tablic w PPK
Wykonanie tablic w PPK
tablica edukacyjna w LSD
tablica edukacyjna w LSD
Ul edukacyjny
Ul edukacyjny
Zdjęcie poglądowe ula edukacyjnego
Zdjęcie poglądowe ula edukacyjnego
Konstrukcja drewniano-gliniana
Konstrukcja drewniano-gliniana
rzeźba gigant pszczoły w PPK- służąca do edukacji
rzeźba gigant pszczoły w PPK- służąca do edukacji
rzeźba gigant pszczoły w PPK-
rzeźba gigant pszczoły w PPK-
Sandarium w PPK
Sandarium w PPK
Konstrukcja drewniano-gliniana w LSD
Konstrukcja drewniano-gliniana w LSD
rzeźba gigant pszczoły w LSD
rzeźba gigant pszczoły w LSD
Sandarium w LSD
Sandarium w LSD
Sandarium w LSD
Sandarium w LSD
Tablica heksagonalna
Tablica heksagonalna
Projekt „Lubuskie Parki Krajobrazowe przyjazne dzikim pszczołom” zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych województwa Lubuskiego, został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW).