wfosigw logo 300pxPodczs realizacji projektu "Lubuskie Parki Krajpbrazowe przyjazne dzikim pszczołom" pragniemy podzielić się niezwykle cennymi wynikami warsztatów terenowych, które odbyły się w dniach 14-18 oraz inwentaryzacji pszczół na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Wojewódzcztwa Lubuskiego. Nasza ekspedycja przyniosła fascynujące odkrycia dotyczące rodziny pszczół Anthophila, które zamieszkują te piękne obszary przyrodnicze. Podczas tych intensywnych miesięcy badacze przyrody, entomolodzy i pasjonaci pszczół  mieli przyjemność przyjrzeć się bliskości życia pszczół na tym terenie. Dzięki ich staranności i determinacji, udało się zidentyfikować wiele gatunków pszczół, co świadczy o bogactwie przyrody lubuskich parków krajobrazowych.

Oto lista gatunków pszczół Anthophila, które zostały wykazane podczas naszych warsztatów terenowych (czerownym koloroem oznaczyliśmy gatunki chronione) :

 1. pszczolinka ruda Andrena fulva
 2. pszczolinka niebieskawa Andrena cineraria
 3. pszczolinka piaskowa Andrena nigroaenea
 4. pszczolinka napiaskowa Andrena vaga
 5. pszczolinka pospolita Andrena flavipes
 6. pszczolinka wierzbowo-lucernowa Andrena ovatula
 7. pszczolinka brunetka Andrena pilipes
 8. pszczolinka wrzosówka Andrena fuscipes
 9. Pszczolinka czerwonobrzucha Andrena ventralis
 10. murarka ogrodowa Osmia bicornis
 11. nęczyn lepiarkowiec Sphecodes albilabris
 12. koczownica lucernówka Nomada fucata
 13. zadrzechnia fioletowa Xylocopa violacea
 14. porobnica wiosenna Anthophora plumipes
 15. porobnica jasnotowa Anthophora retusa
 16. kornutka Eucera sp
 17. brzęczka porobnicówka Melecta albifrons
 18. trzmiel zmienny Bombus humilis
 19. trzmiel ogrodowy Bombus hortorum
 20. trzmiel kamiennik Bombus lapidarius
 21. trzmiel leśny Bombus pratorum
 22. trzmiel rudy Bombus pascuorum
 23. trzmielec czarny Bombus rupestris
 24. trzmielec ziemny Bombus vestalis
 25. trzmiel ziemny/gajowy Bombus terrestris/lucorum
 26. pseudosmuklik szparagowiec Lasioglossum sexnotatum
 27. smuklik rdzawonogi Halictus rubicundus
 28. Halictus cf. confusus
 29. smuklik wielki Halictus quadricinctus
 30. smukilk sześciopasy Halictus sexcinctus
 31. murarka ostrożeniówka/ostówka Osmia leaiana/niveata
 32. Nożycówka jaskrzanka Chelostoma florisomne
 33. pszczolinka owocowa Andrena helvola
 34. pszczolinka czrewonobrzucha Andrena ventralis
 35. murarka muszlówka Osmia aurulenta
 36. trzmiel parkowy Bombus hypnorum
 37. Pszczolinka trybulanka Andrena proxima
 38. Trzmiel szary Bombus veteranus

Przy oznaczaniu dzikich pszczół pomagali nam przyrdnicy oraz działacze www.dzicyzapylacze.pl, którym serdecznie dziękujemy za pomoc.

To wyniki naszy obserwacji pszczół, które występują w lubuskich parkach krajobrazowych. Te piękne i ważne owady pełnią kluczową rolę w procesach zapylania roślin, co ma ogromne znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej i produkcji rolniczej.Warsztaty terenowe w lubuskich parkach krajobrazowych to wyjątkowa okazja do zgłębienia wiedzy o lokalnym ekosystemie i jego skomplikowanej sieci życia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ich pasję i poświęcenie w badaniach nad pszczółmi i innymi owadami.

Jeśli jesteście ciekawi więcej informacji na temat pszczół i przyrody lubuskich parków krajobrazowych, zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych. Bądźcie z nami, aby dowiedzieć się więcej o fascynującym świecie pszczół i ochronie przyrody!

 

Projekt „Lubuskie Parki Krajobrazowe przyjazne dzikim pszczołom” zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych województwa Lubuskiego, został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (WFOŚiGW).