Interreg Brandenburgia Polska 2021 2027 300xW dniu 29 listopada 2022 r. Europejska Komisja zatwierdziła Inicjatywę Interreg VI A, skupioną na współpracy pomiędzy Brandenburgią a Polską w okresie 2021-2027. Ten nowy program jest kontynuacją wcześniejszych edycji realizowanych w latach 2007-2013 oraz 2014-2020. Jego głównym celem jest wspieranie współpracy transgranicznej na obszarze granicznym pomiędzy Polską a Niemcami, szczególnie w województwie lubuskim.

W ramach tego programu, centralną zasadą jest partnerstwo, co oznacza, że projekty muszą być realizowane w duchu polsko-niemieckiej kooperacji, przynosząc korzyści zarówno dla regionu przygranicznego, jak i jego mieszkańców.

Odpowiedzialnością za zarządzanie programem jest brandenburskie Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich. Natomiast Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pełni rolę krajowego koordynatora. Wspólny Sekretariat kontynuuje swoją działalność we Frankfurcie nad Odrą, pozostając w niezmienionej lokalizacji w porównaniu do edycji programu z lat 2014-2020.

Obszar Wspierania Program obejmuje następujący zakres wsparcia:

Po stronie polskiej – województwo lubuskie, 

Po stronie niemieckiej – powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree oraz Spree-Neiße, jak również miasta na prawach powiatów, takie jak Frankfurt nad Odrą oraz Cottbus.