Screenshot 5

W dniu 15 maja br. w Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Parku Narodowego „Ujście Warty” w Słońsku odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska.

Spotkanie miało na celu przybliżenie tematu przyszłość parków narodowych w Polsce. Senatorowie wspólnie z dyrektorami parków dyskutowali nad możliwościami zwiększenia obszarów parków narodowych, formą ich ochrony, finansowania oraz poruszyli kwestie związane z utworzeniem nowego parku narodowego dolnej Odry.

W posiedzeniu uczestniczył także Marszałek Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, który witając uczestników posiedzenia, stwierdził:

„To wielki zaszczyt i radość dla nas, że możemy gościć tak znamienite grono w naszym województwie, w tym szczególnym miejscu – Parku Narodowym „Ujście Warty”. Najmłodszym, najmniejszym, ale takim, który skupia jak w soczewce wszystkie wartości przyrodnicze naszego województwa. Regionu, który jest dobrym miejscem, punktem odniesienia do rozmowy, dyskusji i poszukiwań związanych z ochroną środowiska. Regionu, który ma ponad 50 proc. powierzchni zalesionej, w którym jest ponad 500 wspaniałych jezior, gdzie cudowne rzeki – Odra, która płynie przez całą województwo, wspaniała Warta – wyznaczają punkt odniesienia do tych dyskusji o ochronie środowiska”.

Marszałek ponownie podkreślił, że podczas rozważań o ochronie środowiska należy poruszyć również temat klęsk ekologicznych.

"Mamy nadzieję, że różnego rodzaju problemy, które pamiętamy, które stają nam wciąż przed oczami, jak tragedia na Odrze sprzed dwóch lat czy tragiczny pożar w zielonogórskim Przylepie też będą wątkami, które będziecie państwo chcieli poruszać po to, żeby stwarzać przepisy i takie uwarunkowania oraz otoczenie prawne, które pozwoli nam skutecznie dbać o przyrodę" – powiedział marszałek województwa lubuskiego.

Marcin Jabłoński dodał, że województwo lubuskie opracowuje i finansuje w ramach funduszy unijnych profesjonalnie przygotowane wieloletnie programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży związane z ochroną środowiska. Będzie wspierać także parki narodowe. – Zapewniam, że będziemy się ze wszech miar starać wykorzystać te wspaniałe walory, którymi dysponujemy, żeby zachęcać wszystkich i uświadamiać, jak ważna jest ochrona środowiska, jak ważne i niebezpieczne są zmiany klimatyczne. "Musimy zjednoczyć wszystkie siły, żeby przeciwstawić się tym zagrożeniom" – stwierdził marszałek.

Głos zabrał także Wojewoda lubuski Marek Cebula, który zaakcentował, jak ważna jest rola człowieka w ochronie środowiska i przeciwdziałaniu niekorzystnym zjawiskom.

 "Ludzie są częścią przyrody. Z jednej strony jesteśmy częścią środowiska, z drugiej strony najbardziej zagrażamy temu środowisku i tylko ludzie mogą poprawić to, co się dzieje dookoła nas. I albo sobie zdamy z tego sprawę, że niczego innego niż planeta Ziemia nie mamy, zaczniemy szanować przyrodę, albo będziemy udawali, że nic się dookoła nas złego nie dzieje. Katastrofa na Odrze, składowiska nielegalnych odpadów – musimy być zdeterminowani do tego, żeby podejmować działanie. Albo to zrobimy, albo będziemy cały czas mówili, że OK, to jakoś będzie. Jeszcze może 10, 20, 30 lat jakoś pożyjemy i to się samo ureguluje. Nic samo się nie robi. Ludzie niszczą planetę Ziemię i albo podejmiemy działania, między innymi wprowadzając formę ochrony przyrody i działając w tym aspekcie, albo będziemy mówili: OK, najważniejsza jest gospodarka. Ja bym dzisiaj powiedział, że gospodarka jest ważna, ale jeśli dzisiaj nie zdamy sobie z tego sprawy, że klimat i środowisko są jeszcze ważniejsze, to doprowadzimy do tego, że gospodarka nas nie uratuje, bo będzie za późno, żeby zainwestować pieniądze z gospodarki w ochronę środowiska. A jak będzie za późno, to i dla ludzi będzie za późno."

Podczas posiedzenia Pani Alina Jągowska, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego zaprezentowała lubuskie parki krajobrazowe. Przedstawiła ich bogactwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Przedstawiła również szeroką działalność służby parków.

W posiedzeniu udział wzięli także m.in.: Senator Władysław Komarnicki, przewodniczący Senackiej Komisji Klimatu i Środowiska, senator Stanisław Gawłowski, wiceprzewodniczący Komisji Klimatu i Środowiska Zdzisław Pupa, senator Marek Borowski, wójt gminy Słońsk Janusz Krzyśków oraz senatorowie Józef Jodłowski i Anna Górska, Senatorka RP XI kadencji, a także i przedstawiciele Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną relacją pod linkiem: