ODRAVELOSerdecznie zapraszamy do zarejestrowania się w systemnie informacji turystycznej ODRA-VELO pod linkiem:
 https://portal-odravelo.lubuskie.pl

Projekt ma na celu stworzenie rozpoznawalnej marki turystycznej na obszarze wsparcia poprzez budowę systemu informacji turystycznej dla rozwoju infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim (m.in. znaki, infokioski tablice info) oraz wyznaczeniu sieci szlaków turystyki rowerowej, bazując na istniejącej infrastrukturze.
Przyczyni się to do połączenia i wykorzystania potencjału dziedziiwa turystycznego, naturalnego, tworząc ponadnarodowy produkt turystyczny. Wpływający pozytywnie nie tylko na obszar wsparcia, jego oddziały-wanie wykracza poza granice obu państw. Kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z wyznacza-niem nowych szlaków rowerowych w województwie lubuskim i włączenie ich do istniejącej infrastrukturę rowerową w Brandenburgii stworzy innowacyjny produkt turystyczny, który dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik komunikacji stanie się dostępny dla wszystkich.

ZAPRASZAMY!