Zapraszamy do udziału w Miedzichowskim Konkursie Filmów Ekologicznych.

Plakat informacyjnyOrganizator konkursu - Gmina Miedzichowo, czeka na filmy nakręcone na terenie województw lubuskiego i wielkopolskiego, a dotyczyć one mają jednej z czterech kategorii tematycznych:

 • Gospodarka Wodą – racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów wodnych na terenach wiejskich,

• Zmiany klimatu – zmiany środowiska i krajobrazu wywołane działalnością człowieka,

• Przyroda w Parkach Krajobrazowych – formy ochrony przyrody i ich wpływ na środowisko przyrodnicze,

• Las i gospodarka leśna – ocena gospodarki leśnej, co to znaczy być ekologicznym mieszkańcem wsi.

Szczegółowe zasady konkursu w REGULAMINIE.