Światowy dzień Mokradeł 2022 ???
W tym roku 2 lutego obchodzimy już 25 rocznicę Światowego Dnia Mokradeł. Święto to ma na celu przybliżenie kluczowej roli jaką odgrywają tereny podmokłe dla całej planety oraz ludzi. Ten dzień jest szczególnie ważny ponieważ 2 lutego 1971 roku nastąpiło podpisanie Konwencji Ramsarskiej, która skupia się na ochronie i utrzymaniu obszarów określanych jako wodno-błotne. W Polsce mamy aż 19 obszarów zaliczonych do obszarów podlegających tym ustaleniom, warto wspomnieć, że jednym z najciekawszych mieści się w rejonie Ujścia Warty.
Tegoroczne hasło Światowego Dnia Mokradeł to „Działania na mokradłach dla ludzi i przyrody”.
Dlaczego mokradła są tak istotne? ?
Niedobór mokradeł oznacza wzrost emisji CO2 i metanu oraz widoczny spadek bioróżnorodności, a także zwiększenie prawdopodobieństwa powodzi, niedoboru wody, brak naturalnej filtracji wody, co w efekcie może doprowadzić do osłabienia rolnictwa oraz wieloletnich susz.
Co my możemy zrobić dla Mokradeł? ?
Do czynników, które oddziałują na mokradła natychmiastowo możemy zaliczyć rekultywację lokalnych torfowisk oraz zaprzestanie ich osuszania. Jednak czynnikiem, który ma największy wpływ jesteśmy my sami, zwiększanie świadomości osób bliskich, znajomych, przyjaciół o wartości wody i jej oszczędzaniu oraz pozytywnym oddziaływaniu na środowisko bobra, który jest najlepszym specjalistą od retencji wody.