Zapraszamy do oglądania naszego nowego spotu ekologicznego, którego zadaniem jest zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania środowiska podczas odpoczynku na łonie przyrody oraz pokazanie konsekwencji związanych z brakiem odpowiedzialności za dbanie o przyrodę. Dbajmy razem o nasze wspólne dobro!

Kliknij grafikę poniżej, aby zobaczyć spot: 

Spot