gg
Prace przygotowawcze pod wykonanie nowych nasadzeń drzew
Drzewa alejowe od wieków są nieodłącznym elementem krajobrazu w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym. Aleje nadają unikalnego charakteru miejscom w których występują, ich liniowe zadrzewienia współtworzą ład przestrzenny i wyznaczają określone funkcje w krajobrazie. Stanowią one istotny element przyrodniczo-kulturowy, znacznie wpływający na estetykę i piękno otaczającego nas krajobrazu.

Szczególnie ważną rolę odgrywają zadrzewienia wzdłuż liniowych elementów krajobrazu takich jak: drogi, groble stawy, cieki wodne i kanały.  Spełniają one funkcję korytarza ekologicznego dla migrujących zwierząt, a czasem stanowią także ich dom.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego przy dofinansowaniu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zrealizował Zadanie pn. „Ochrona krajobrazu w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym”.  Głównym założeniem ww. Zadania była ochrona i podniesienie estetyki otaczającego krajobrazu poprzez odtworzenie alei drzew na obszarze ok 1,1 ha, wzdłuż drogi powiatowej nr 1267F, pomiędzy miejscowością Trzemeszno i Wielowieś. Nowe nasadzenia spowodują powstanie ścisłej i

ggg
Zabezpieczanie nasadzonych drzewek przed zgryzaniem przez zwierzynę leśną.
jednorodnej alei po obydwu stronach drogi. Do tej pory obecną aleję stanowiły tudzież rzadko rosnące i nierównomiernie rozmieszczone drzewa z gatunku: robinia akacjowa, klon pospolity, dąb bezszypułkowy. Istniejące krzewy z gatunku dzika róża, trzmielina pospolita oraz śliwa tarnina zostały pozostawione aby stanowić schronienie dla ptactwa oraz ich bazę pokarmową. Wykonane nasadzenia po obu stronach drogi stanowią 70 sztuk sadzonek drzew rodzimych, miododajnych z gatunku: klon jawor, klon pospolity, lipa drobnolistna. Aleje wzbogacone zostały również poprzez nasadzenia drzew rodzimych objętych ścisłą ochroną gatunkową takich jak: jarząb brekinia oraz jarząb szwedzki.
gggg
Powstająca nowa aleja nasadzeń.

Z racji tego, że drzewa dożywają sędziwego wieku, stanowią również potencjalną ostoję gatunków puszczańskich, takich jak chrząszcze saproksyliczne – jelonek rogacz, pachnica dębowa, ciołek matowy, kwietnica okazała,  kozioróg dębosz, kozioróg bukowiec i inne.

Miejmy nadzieję, iż posadzone i pielęgnowane w największej trosce drzewa tworzące w przyszłości przepiękną przydrożną aleję, będą świadkami historii naszych czasów, stanowiąc miejsca łączności między ludźmi, żyjącymi jak i odwiedzającymi Łagowsko-Sulęciński Park Krajobrazowy.

ggggg
Tablica informacyjno – edukacyjna posadowiona przy nowo powstałej alei drzew na terenie Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego, wzdłuż drogi powiatowej nr 1267F (Trzemeszno – Wielowieś).

gggggg
Nowopowstała aleja drzew miododajnych oraz objętych ścisłą ochroną gatunkową drzew z gatunku jarząb brekinia oraz jarząb szwedzki.

 

 

 

 

 

 

 wfoś

 

 Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

specjalista w Łagowsko-Sulęcińskim Parku Krajobrazowym

Małgorzata Ożóg