Wraz z nastaniem jesieni, Służba Parków Krajobrazowych i pracownicy Klubu Przyrodników z Muzeum Łąki w Owczarach przystąpili do corocznej akcji czynnej ochrony muraw w Owczarach.

Wyruszyliśmy na pobliskie zbocza, które jako siedlisko Natura 2000 wymagają działań polowych. W szerokim wąwozie wycinaliśmy, zbieraliśmy i składowaliśmy podrosty głogu, tarniny i dzikiej róży. W ten sposób szybko zarastające krzewami zbocza nie będą przesłaniały gatunków traw i roślin zielnych, cennych, chronionych i charakterystycznych dla tego siedliska, jak np. mikołajka polnego, ostnicy włosowatej. Pod nogami kwitły też pojedyncze goździki kartuzki i pachniało macierzanką.
W ten sposób pomagamy miejscowym stadom owiec w ekstensywnej ochronie muraw, a kolejne hektary terenu podlegają odnowieniu.