Gościmy

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   

Imieniny obchodzą

Dzisiaj jest: 19 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Julianna
   

Wyszukaj

   
Logo ZPKWLPrzedmiotem działalności Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego jest ochrona przyrody, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych oraz działalność edukacyjna na terenie parków krajobrazowych województwa lubuskiego. Cele i zadania Zespołu Parków określają przepisy ustawy o ochronie przyrody dotyczące celów ochrony przyrody, parków krajobrazowych oraz zadań dyrektorów parków krajobrazowych i Służb Parków Krajobrazowych.

Do zadań Zespołu Parków należy w szczególności:

 1. Inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, stanowisk roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową oraz ich siedlisk, a także zasługujących na ochronę tworów i składników przyrody nieożywionej
 2. Identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych parku krajobrazowego oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego
 3. Gromadzenie dokumentacji dotyczącej przyrody oraz wartości historycznych, kulturowych i etnograficznych
 4. Realizacja zadań związanych z ochroną innych form ochrony przyrody w granicach parku krajobrazowego
 5. Informowanie o przepisach o ochronie przyrody osób przebywających na obszarach podlegających ochronie oraz w miejscach, w których znajdują się twory i składniki przyrody objęte formami ochrony przyrody
 6. Prowadzenie edukacji przyrodniczej w szkołach i wśród miejscowego społeczeństwa, a także promowanie wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i turystycznych parku krajobrazowego
 7. Współpraca z samorządami, zarządcami obszarów parku krajobrazowego, organizacjami ekologicznymi i z innymi podmiotami, mającymi związek z ochroną parku krajobrazowego

Zespół Parków realizuje zadania statutowe na obszarze całego województwa lubuskiego i poza nim.

Strukturę organizacyjną Zespołu Parków tworzą:

 1. Dyrektor
 2. Zastępca Dyrektora 
 3. Główny Księgowy
 4. Główny Specjalista Zespołu Parków
 5. Starsi Specjaliści Zespołu Parków
 6. Specjaliści Zespołu Parków
 7. Starsi Referenci Zespołu Parków
 8. Referenci Zespołu Parków
 9. Radca prawny
 10. Kierownicy zespołów
 11. Główni Specjaliści parków krajobrazowych
 12. Starsi Specjaliści parków krajobrazowych
 13. Specjaliści parków krajobrazowych
 14. Starsi Strażnicy parków krajobrazowych
 15. Strażnicy parków krajobrazowych

W skład struktury wchodzą jednostki terenowe:

 1. Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego
 2. Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
 3. Krzesińskiego Parku Krajobrazowego
 4. Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego
 5. Pszczewskiego Parku Krajobrazowego
 6. Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”
 7. Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”

Zespół Parków posiada dwa ośrodki edukacyjne, znajdujące się na terenie Pszczewskiego Parku Krajobrazowego i Barlinecko – Gorzowskiego Parku Krajobrazowego:

 1. Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Pszczewie ul. Szarzecka 14
 2. Leśna Stacja Dydaktyczna w Lipach 37, gmina Kłodawa
   
   
   

Aktualności  

   
© Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.
facebook_page_plugin

 ZAPOZNAJ SIĘ Z POLITYKĄ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH